Segona carta a Timoteu 2


    8 Recorda’t de Jesucrist, ressuscitat d’entre els morts, sorgit del llinatge de David. Aquest és l’evangeli que jo anuncio, 9 i per ell haig de sofrir fins al punt de trobar-me encadenat com si fos un malfactor. Però la paraula de Déu no està pas encadenada! 10 Per això, jo ho suporto tot pel bé dels elegits, perquè ells també obtinguin la salvació que ens és donada en Jesucrist juntament amb la glòria eterna. 11 Això que dic és digne de fe:
Si morim amb ell, també viurem amb ell.

    12 Si som constants en les proves, també regnarem amb ell.
Si el neguem, ell també ens negarà.

    13 Però encara que siguem infidels,
ell es manté fidel,
ja que no pot negar-se ell mateix.

Segona carta a Timoteu 2