Segona carta a Timoteu 1


    6 Per això et recomano que procuris de revifar el do de Déu que has rebut per la imposició de les meves mans. 7 Déu no ens ha donat un esperit de covardia, sinó un esperit de fortalesa, d’amor i de seny. 8 Per tant, no t’avergonyeixis de donar testimoni de nostre Senyor ni t’avergonyeixis de mi, presoner per causa d’ell. Suporta juntament amb mi els sofriments a favor de l’evangeli, amb la fortalesa que ve de Déu.
    13 Tingues com a norma la sana doctrina que has escoltat dels meus llavis i observa-la amb la fe i l’amor que hi ha en Jesucrist. 14 Guarda el valuós dipòsit de la fe, amb l’ajut de l’Esperit Sant que habita en nosaltres.

Segona carta a Timoteu 1