Segona carta als Tessalonicencs 2

16 I que el mateix Jesucrist, Senyor nostre, i Déu, el nostre Pare, que ens ha estimat i ens ha concedit per la seva gràcia un consol etern i una bona esperança, 17 confortin els vostres cors i us enforteixin en tota mena d’obres i paraules bones.

Segona carta als Tessalonicencs 3

La vida present (3,1-15)

Pregària i perseverança


    1 Finalment, germans, pregueu per nosaltres, perquè la paraula del Senyor es difongui i sigui glorificada, tal com ho és enmig vostre, 2 i perquè siguem alliberats dels homes malignes i dolents: no tothom arriba a creure. 3 El Senyor és fidel. Ell us enfortirà i us guardarà del Maligne. 4 De fet, us tenim tota la confiança en el Senyor, ja que sabem que tot el que us manem, ho feu i ho fareu. 5 Que el Senyor encamini els vostres cors cap a l’amor a Déu i cap a la perseverança que ens ve del Crist.

Segona carta als Tessalonicencs 2