Segona carta de Pere 2


    4 Perquè Déu no va perdonar els àngels que havien pecat, sinó que els enfonsà en els abismes tenebrosos de l’infern, on els té reservats per al dia del judici. 5 Tampoc no va perdonar el món antic: feu baixar el diluvi sobre aquell món d’impius i només en preservà vuit persones, la vuitena de les quals fou Noè, que proclamava la justícia. 6 Igualment, va condemnar a la destrucció i reduí a cendres les ciutats de Sodoma i Gomorra, posant-les com a exemple per als impius dels temps que vindrien. 7 En canvi, va alliberar Lot, el just, aclaparat pel comportament llibertí d’uns homes sense llei; 8 aquell just residia enmig d’ells, i les males accions que veia i sentia torturaven dia rere dia la seva ànima recta. 9 I és que el Senyor allibera de la temptació els piadosos, però té reservats els injustos per a castigar-los el dia del judici,

Segona carta de Pere 2