Segona carta als Corintis 1


    3 Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, Pare entranyable i Déu de tot consol.

Segona carta als Corintis 1