Segona carta als Corintis 5


    6 Així, doncs, ens sentim sempre plens de confiança; sabem que, mentre vivim en el cos, vivim com exiliats lluny del Senyor, 7 ja que fem camí per la fe, sense veure-hi. 8 Ens sentim, doncs, plens de confiança, i preferim emigrar del cos i anar a viure amb el Senyor. 9 Per això, tant si vivim en el cos com si n’emigrem, només ens delim per ser-li plaents. 10 Perquè tots nosaltres hem de comparèixer davant el tribunal del Crist, on cadascú ha de rebre el que li correspongui segons el bé o el mal que haurà obrat en aquesta vida corporal.

Segona carta als Corintis 5