Primera carta a Timoteu 6


    11 Però tu, home de Déu, defuig tot això. Cerca el bé, la pietat, la fe, l’amor, la paciència, la dolcesa. 12 Lliura el noble combat de la fe i assoleix la vida eterna a què has estat cridat, tal com vas reconèixer en la noble professió de fe que vas fer en presència de molts testimonis. 13 Davant de Déu, que dona vida a tota cosa, i davant de Jesucrist, que en presència de Ponç Pilat va fer la seva noble confessió, et recomano 14 que guardis irreprensible i sense taca el manament rebut, fins a la manifestació de nostre Senyor Jesucrist. 15 Aquesta manifestació serà revelada en els temps fixats pel qui és el benaurat i l’únic sobirà, el Rei dels reis i el Senyor dels senyors, 16 l’únic que posseeix la immortalitat i habita en una llum inaccessible, aquell que cap home no ha vist mai ni és capaç de veure. A ell l’honor i el poder per sempre. Amén.

Primera carta a Timoteu 6