Primera carta als Tessalonicencs 5


    16 Viviu sempre contents, 17 pregueu contínuament, 18 doneu gràcies en tota ocasió. Això és el que Déu vol de vosaltres en Jesucrist.
    19 No sufoqueu l’Esperit, 20 no menyspreeu els dons de profecia. 21 Examineu-ho tot i quedeu-vos amb el que és bo. 22 Allunyeu-vos de tota mena de mal.
    23 Que el mateix Déu de la pau us santifiqui plenament i conservi totalment irreprensibles el vostre esperit, la vostra ànima i el vostre cos per al dia de la vinguda de nostre Senyor Jesucrist. 24 El qui us crida és fidel, i ell mateix ho durà a terme.

Primera carta als Tessalonicencs 5