Primera carta als Tessalonicencs 4


    13 Germans, no volem que ignoreu què serà dels qui han mort, perquè no us entristiu com fan els altres, els qui no tenen esperança. 14 Tal com creiem que Jesús morí i ressuscità, també creiem que gràcies a Jesús Déu s’endurà amb ell els qui han mort. 15 D’acord amb l’ensenyament del Senyor, us diem que els qui de nosaltres quedem amb vida el dia de la seva vinguda, no passarem pas al davant dels qui hauran mort; 16 perquè a un senyal de comandament, al crit d’un arcàngel i al so de la trompeta de Déu, el Senyor mateix baixarà del cel, i els qui han mort en Crist ressuscitaran primer. 17 Llavors els qui de nosaltres quedem amb vida serem enduts juntament amb ells en els núvols, i anirem a l’encontre del Senyor dalt als aires. I així estarem amb ell per sempre. 18 Consoleu-vos, doncs, els uns als altres amb aquestes paraules.

Primera carta als Tessalonicencs 4