Primera carta de Joan 5


    1 Tothom qui creu que Jesús és el Messies, ha nascut de Déu, i qui estima Déu que l’ha engendrat, també estima aquells a qui Déu ha engendrat. 2 Sabem que estimem els fills de Déu quan estimem Déu i complim els seus manaments, 3 ja que estimar Déu vol dir guardar els seus manaments. I els seus manaments no són feixucs, 4 perquè tots els qui han nascut de Déu vencen el món. La victòria que ha vençut el món és la nostra fe. 5 Però, ¿qui venç el món sinó el qui creu que Jesús és el Fill de Déu?
    6 Ell, Jesucrist, ha vingut valent-se de l’aigua i de la sang; no de l’aigua solament, sinó de l’aigua i de la sang. I l’Esperit en dona testimoni, ja que l’Esperit és la veritat.

Primera carta de Joan 5