Primera carta de Joan 3


    18 Fills meus, no estimem amb frases i paraules, sinó amb obres i de veritat. 19 D’aquesta manera coneixerem que som de la veritat i davant de Déu mantindrem en pau la nostra consciència. 20 Perquè, encara que la consciència ens acusi, Déu és més gran que la nostra consciència i ell ho sap tot. 21 Ara bé, estimats, si la consciència no ens acusa, podem estar plens de confiança davant de Déu 22 i rebrem d’ell tot el que li demanem, perquè guardem els seus manaments i fem allò que li plau. 23 I aquest és el seu manament: que creguem en el nom del seu Fill Jesucrist i ens estimem els uns als altres, tal com ell ens ha manat. 24 Els qui guarden els seus manaments estan en Déu, i Déu en ells. I coneixem que està en nosaltres per l’Esperit que ens ha donat.

Primera carta de Joan 3