Primera carta als Corintis 8

9 Tot i això, estigueu alerta: que aquesta vostra llibertat no faci caure els qui són febles en la fe.

Primera carta als Corintis 8