Primera carta als Corintis 7


    29 Vull dir, germans, que el temps s’acaba. D’ara endavant, els qui tenen muller, que visquin com si no en tinguessin; 30 els qui ploren, com si no ploressin; els qui estan contents, com si no ho estiguessin; els qui compren, com si no tinguessin res; 31 els qui treuen profit d’aquest món, com si no en traguessin gens. Sapigueu que aquest món passa.

Primera carta als Corintis 7