Primera carta als Corintis 2


    1 Per això, germans, quan vaig venir a vosaltres us vaig anunciar el designi de Déu sense cap ostentació d’eloqüència o de saviesa. 2 Mentre era enmig vostre, vaig decidir de no conèixer res més que Jesucrist, i encara crucificat. 3 Havia vingut a trobar-vos feble, temorós i tremolós. 4 Quan us parlava i us predicava, no ho feia amb el llenguatge persuasiu propi de la saviesa humana, sinó amb el poder convincent de l’Esperit, 5 perquè la vostra fe no es fonamentés en la saviesa dels homes, sinó en el poder de Déu.

Primera carta als Corintis 2