Primera carta als Corintis 10


    1 Germans, no vull que desconegueu que els nostres pares estaven tots sota el núvol, tots van passar el mar, 2 i tots, per mitjà del núvol i el mar, foren batejats en Moisès; 3 tots es van alimentar amb el mateix menjar espiritual 4 i tots van beure la mateixa beguda espiritual: bevien d’una roca espiritual que els acompanyava, i aquesta roca era el Crist. 5 Però la majoria no foren agradables a Déu, com ho demostra el fet que van quedar estesos pel desert. 6 Tot això era un exemple per a nosaltres, perquè no desitgem coses dolentes, tal com ells van desitjar. 10 No murmureu, com alguns d’ells murmuraren, i van morir a mans de l’exterminador. 11 Tot això que els succeïa era un exemple, i va ser escrit per a advertir-nos a nosaltres, que ja ens trobem a la fi dels temps.
    12 Per tant, qui es pensi estar dret, que miri de no caure.

Primera carta als Corintis 10