Primera carta als Corintis 1


    1 Pau, cridat per voler de Déu a ser apòstol de Jesucrist, i el germà Sòstenes, 2 a l’església de Déu que és a Corint, als santificats en Jesucrist, cridats a ser sants, juntament amb tots els qui pertot arreu invoquen el nom de nostre Senyor Jesucrist, Senyor d’ells i nostre. 3 Us desitgem la gràcia i la pau de part de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor.

Primera carta als Corintis 1