Carta als Filipencs 2


    6 Ell, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu,

    7 sinó que es va fer no res:
prengué la condició de servent
i es feu semblant als homes.
Essent humà el seu aspecte,

    8 s’abaixà
i es feu obedient fins a la mort,
i una mort de creu.

    9 Per això Déu l’ha exaltat
i li ha concedit aquell nom
que està per damunt de tot altre nom,

    10 perquè en el nom de Jesús
tothom s’agenolli
al cel, a la terra i sota la terra,

    11 i tots els llavis reconeguin
que Jesucrist és Senyor,
a glòria de Déu Pare.

Carta als Filipencs 2