3. Sacrificis de comunió


    1 »Quan algú de vosaltres presenti al Senyor una ofrena de bestiar boví com a sacrifici de comunió, ha d’oferir un mascle o una femella que no tingui cap defecte. 2 L’oferent posarà la mà sobre el cap de la víctima i després la degollarà a l’entrada de la tenda del trobament. Els sacerdots descendents d’Aaron aspergiran amb la sang els quatre costats de l’altar. 3 D’aquest sacrifici de comunió, oferirà al Senyor, perquè el foc ho consumeixi, el greix que cobreix el ventre, 4 els dos ronyons amb el seu greix, el gras dels lloms i la part lobular de sobre el fetge, extreta amb els ronyons. 5 Els sacerdots descendents d’Aaron ho cremaran tot a l’altar, damunt les restes de l’holocaust que hi ha sobre la llenya del foc, com a ofrena que el foc consumeix, ofrena d’olor agradable al Senyor.
    6 »Si l’ofrena presentada al Senyor com a sacrifici de comunió és un cap de bestiar dels ramats d’ovelles o de cabres, haurà d’oferir-se un mascle o una femella que no tingui cap defecte.
    7 »Si algú de vosaltres ofereix un anyell, el presentarà davant el Senyor, 8 li posarà la mà sobre el cap i el degollarà davant la tenda del trobament. Els sacerdots descendents d’Aaron aspergiran amb la sang els quatre costats de l’altar. 9 D’aquest sacrifici de comunió, oferirà al Senyor, perquè el foc ho consumeixi, el greix, la cua sencera tallada arran, el greix que cobreix el ventre, 10 els dos ronyons amb el seu greix, el gras dels lloms i la part lobular de sobre el fetge, extreta amb els ronyons. 11 El sacerdot ho cremarà tot a l’altar, com a aliments que el foc consumeix en honor del Senyor.
    12 »Si l’ofrena és del ramat de cabres, la presentarà davant el Senyor, 13 li posarà la mà sobre el cap i després la degollarà. Els sacerdots descendents d’Aaron aspergiran amb la sang els quatre costats de l’altar. 14 D’aquest sacrifici de comunió, oferirà al Senyor, perquè el foc ho consumeixi, el greix que cobreix el ventre, 15 els dos ronyons amb el seu greix, el gras dels lloms i la part lobular de sobre el fetge, extreta amb els ronyons. 16 El sacerdot ho cremarà tot a l’altar, com a aliments que el foc consumeix en honor del Senyor. Tot el greix és per al Senyor.
    17 »És una llei perpètua que totes les generacions heu d’observar arreu on habitareu: no menjareu gens de greix ni de sang.