Títol


    1 Paraula del Senyor comunicada a Miquees de Morèixet en temps de Jotam, Acaz i Ezequies, reis de Judà: paraula revelada sobre Samaria i Jerusalem.

Contra els dirigents del poble (1-3)

El càstig de Samaria


    2 Escolteu, tots els pobles!
Terra i els qui l’habiteu, estigueu atents!
Que el Senyor Déu testifiqui contra vosaltres
des del seu santuari del cel!

    3 El Senyor surt del seu palau,
baixa i camina sobre les altures del món.

    4 Sota els seus passos s’esberlen les valls
i es fonen les muntanyes,
com la cera vora el foc,
com l’aigua abocada pendís avall.

    5 Tot això ho provoca la culpa de Jacob,
els pecats dels d’Israel.
Quin és el lloc culpable de Jacob? Samaria!
Quin és el recinte idolàtric de Judà? Jerusalem!

    6 Diu el Senyor: «Doncs jo faré de Samaria un munt d’enderrocs,
una terra per a plantar-hi vinyes;
escamparé les seves pedres per la vall
i li descalçaré els fonaments.

    7 Els seus ídols seran trossejats,
i els guanys que en treu, llançats al foc.
Esmicolaré aquelles estàtues,
erigides gràcies a la paga de les prostitutes,
i tornaran a ser paga de prostitutes.»

Lamentació per les ciutats de Judà


    8 Per això em doldré i em lamentaré,
aniré descalç i nu,
udolant com els xacals
i somicant com els estruços.

    9 El mal que fereix la ciutat no té remei,
s’ha estès fins a Judà
i ha arribat a la porta del meu poble,
a Jerusalem mateix.

    10 No ho divulgueu a Gat, aguanteu-vos el plor.
A Betleafrà, rebolqueu-vos a la pols.

    11 Aneu passant, habitants de Xafir,
nus i avergonyits.
La població de Saanan no gosa sortir.
Els de Betaéssel fan dol i no us ajuden.

    12 Els habitants de Marot es deleixen per temps millors,
perquè de part del Senyor
ha caigut el desastre
a les portes de Jerusalem.

    13 Enganxeu els cavalls als carros de guerra,
habitants de Laquix,
perquè vosaltres, imitant les infidelitats d’Israel,
fóreu els primers a fer pecar la ciutat de Sió.

    14 Per tot això, torneu el dot de Morèixet-Gat.
Els ravals d’Aczib són una decepció per als reis d’Israel.

    15 Habitants de Mareixà,
el Senyor us tornarà a enviar el conqueridor.
La noblesa d’Israel es refugiarà a Adul·lam.

    16 En senyal de dol, rapa’t pels fills que estimes,
deixa’t el cap pelat com un voltor,
perquè els han deportat lluny de tu.