La fe en el Fill de Déu


    1 Tothom qui creu que Jesús és el Messies, ha nascut de Déu, i qui estima Déu que l’ha engendrat, també estima aquells a qui Déu ha engendrat. 2 Sabem que estimem els fills de Déu quan estimem Déu i complim els seus manaments, 3 ja que estimar Déu vol dir guardar els seus manaments. I els seus manaments no són feixucs, 4 perquè tots els qui han nascut de Déu vencen el món. La victòria que ha vençut el món és la nostra fe. 5 Però, ¿qui venç el món sinó el qui creu que Jesús és el Fill de Déu?
    6 Ell, Jesucrist, ha vingut valent-se de l’aigua i de la sang; no de l’aigua solament, sinó de l’aigua i de la sang. I l’Esperit en dona testimoni, ja que l’Esperit és la veritat. 7 Així, són tres els qui donen testimoni: 8 l’Esperit, l’aigua i la sang, i tots tres concorden. 9 I si acceptem el testimoni dels homes, pensem que el testimoni de Déu és més gran: Déu ha testificat a favor del seu Fill. 10 Els qui creuen en el Fill de Déu porten aquest testimoni dintre d’ells; els qui no creuen Déu, el tenen per mentider, ja que no han cregut allò que Déu ha testificat a favor del seu Fill. 11 El testimoni és aquest: Déu ens ha donat la vida eterna, i aquesta vida està en el seu Fill. 12 Qui té el Fill posseeix la vida, però qui no té el Fill no la posseeix.
    13 Us he escrit tot això a vosaltres, que creieu en el nom del Fill de Déu, perquè sapigueu que teniu vida eterna. 14 I aquesta és la confiança que mantenim davant de Déu: sempre que li demanem alguna cosa d’acord amb la seva voluntat, ell ens escolta. 15 Sabent, doncs, que ens escolta en tot el que li demanem, sabem també que ja posseïm allò que li hem demanat.
    16 Si algú veu que el seu germà comet un pecat que no porta a la mort, que pregui, i Déu donarà vida al qui ha pecat; parlo dels qui fan un pecat que no porta a la mort. Però hi ha un pecat que porta a la mort: no és pas aquest pecat que us dic de tenir present en la pregària. 17 Tota maldat és pecat, però no tot pecat porta a la mort.
    18 Sabem que tots els qui han nascut de Déu no pequen, perquè els guarda l’Unigènit de Déu, i el Maligne no els pot tocar. 19 També sabem que nosaltres som de Déu, i que el món sencer està sotmès al Maligne. 20 Però també sabem que el Fill de Déu ha vingut i ens ha fet penetrar en el coneixement del Déu veritable, i nosaltres estem en el Déu veritable, ja que estem en el seu Fill Jesucrist. Ell és el Déu veritable i la vida eterna.
    21 Fills meus, guardeu-vos dels ídols.