Ester, coronada reina


    1 Després d’aquests fets, el rei s’asserenà. Però ja no volgué saber res més d’Astín; recordava la resposta que havia donat i com ell l’havia condemnada. 2 Llavors els seus servidors li van suggerir que es fes buscar algunes noies verges i, a més, boniques. 3 Els delegats nomenats pel rei en cada província de l’imperi podrien escollir noies d’aquestes condicions i portar-les a l’harem reial de Susa. Confiades a l’eunuc reial guardià de l’harem, ell els procuraria els cosmètics i tot el que necessitessin, 4 i la noia que agradés més al rei seria nomenada reina en lloc d’Astín.
El rei va trobar encertat aquest consell i ho va fer així.

    5 A la ciutat de Susa hi havia un jueu que es deia Mardoqueu. Era fill de Jaïr, descendent de Ximí i de Quix, de la tribu de Benjamí. 6 Pertanyia als jueus que Nabucodonosor, rei de Babilònia, havia deportat de Jerusalem. 7 Mardoqueu tenia a casa seva una noia, filla del seu oncle Aminadab. Es deia Ester. Havia perdut els seus pares i Mardoqueu l’havia educada perquè fos la seva muller. La noia era molt bonica.
    8 Publicada l’ordre del rei de reunir moltes noies a la ciutat de Susa i de confiar-les a Gai, el guardià de l’harem, també Ester li va ser portada. 9 La noia li va caure en gràcia i es guanyà el seu favor. Li va donar tot seguit els cosmètics i els aliments que necessitava, li va assignar les set millors serventes del palau i, a l’harem, li feia un tracte especial, tant a ella com a les seves serventes. 10 Però Ester no va revelar a quina nació pertanyia, perquè Mardoqueu li havia ordenat que no ho fes.
    11 Cada dia Mardoqueu es passejava vora el pati de l’harem mirant d’esbrinar què passaria amb Ester.
    12 El període de preparació d’una noia per a ser presentada al rei era de dotze mesos, distribuïts així: sis mesos de massatges amb oli de mirra i sis mesos més amb bàlsams i altres productes de bellesa. 13 Llavors la noia podia presentar-se al rei. Una persona expressament designada pel rei se n’ocupava i l’acompanyava des de l’harem a les estances reials. 14 Ella hi entrava al vespre, i l’endemà al matí es retirava en un segon harem, sota la responsabilitat de Gai, l’eunuc del rei, guardià de l’harem. I no podia tornar a presentar-se al rei si ell no la feia cridar pel seu nom.
    15 Mentre esperava el moment d’entrar a la presència del rei, Ester, filla d’Aminadab i cosina de Mardoqueu, complia al peu de la lletra les normes que li donava l’eunuc guardià de l’harem. De fet, Ester es guanyava l’admiració de tots els qui la tractaven.
    16 Així, doncs, l’any setè del regnat d’Artaxerxes, el mes dotzè, que és el mes d’adar, Ester va entrar a la presència del rei. 17 El rei s’enamorà d’Ester. Ella es va guanyar el seu favor més que cap altra noia, i Artaxerxes la va coronar com a esposa seva. 18 Durant set dies, el rei va oferir un banquet a tots els seus amics i a la gent significada, per celebrar les seves noces amb Ester. Amb motiu d’aquell esdeveniment va eximir els súbdits de l’imperi de pagar l’impost.
    19 Mardoqueu continuava prestant els seus serveis a palau. 20 Ester no va revelar a ningú a quina nació pertanyia. Mardoqueu li havia manat que no ho fes i que es comportés com quan vivia amb ell: reverenciant Déu i complint els seus preceptes. Ester, doncs, no va canviar el seu comportament.

Mardoqueu descobreix una conspiració


    21 Els dos eunucs, caps de la guàrdia personal del rei, veien de mal ull la promoció de Mardoqueu i conspiraven per assassinar el rei Artaxerxes. 22 Tan bon punt Mardoqueu en tingué notícies, va fer-ho saber a Ester, i Ester va denunciar al rei la conspiració. 23 El rei interrogà els dos eunucs i els va fer penjar. Llavors ordenà que aquest fet fos consignat en la crònica reial en elogi de Mardoqueu i en record dels serveis que havia prestat.