Banquet del rei Artaxerxes


    1 Després d’això, en temps d’Artaxerxes, aquell que estenia el seu imperi sobre cent vint-i-set províncies des de l’Índia, 2 quan ja havia instal·lat el seu tron a la ciutat de Susa, 3 l’any tercer del seu regnat, va oferir un banquet als seus amics i als representants de les altres nacions, als nobles perses i medes, i als governadors de les províncies; 4 durant sis mesos, va exhibir davant d’ells l’opulència del seu imperi i la glòria i els plaers de la seva vida fastuosa. 5 Un cop acabades aquelles festes de noces, el rei va oferir un altre banquet a la gent de totes les nacions que es trobava a la ciutat. El banquet va durar sis dies i se celebrà al pati del palau reial, 6 guarnit amb domassos de porpra i de lli penjats entre columnes de marbre i d’alabastre i sostinguts per anelles d’or i de plata amb cordons de lli i de porpra. Sobre el paviment de malaquita, nacre i alabastre s’estenien divans d’or i de plata, vànoves amb brodats virolats i una estesa de roses pertot arreu. 7 Les copes eren d’or i de plata. N’hi havia una de guarnida amb diamants preciosos i avaluada en més de trenta mil talents. El vi, servit abundantment, era deliciós, del mateix que el rei bevia. 8 Tothom podia beure’n sense límits: els servents del palau tenien ordres del rei de complaure el seu desig i el de la gent.

Artaxerxes destitueix la reina


    9 També la reina Astín oferia un banquet a les dones en el mateix palau reial d’Artaxerxes. 10 El setè dia, el rei se sentia tan de gust que va cridar els set eunucs del seu servei personal: Aman, Bazan, Tarra, Borazè, Zatoltà, Abatazà i Tarabà. Artaxerxes els va manar 11 que li presentessin Astín. Volia proclamar-la i coronar-la reina i exhibir la seva bellesa davant els pobles i els governants: Astín feia goig de veure. 12 Però Astín es negà a obeir-lo i a seguir els eunucs. Llavors el rei, molest i irritat, 13 va dir als seus amics:
—Això ha dit Astín? Doncs ara vosaltres jutgeu el cas i decidiu.

    14 Se li van acostar Arqueseu, Sarsateu i Malesear, que eren els principals consellers de l’imperi persa i mede, els de més influència prop del rei, 15 i li van dir:
—Segons la llei, cal procedir contra la reina Astín perquè no ha obeït les ordres del rei que els eunucs li havien transmès.

    16 Muqueu, per la seva part, va dir al rei i als consellers:
—La reina Astín no perjudica solament el rei; perjudica també tots els alts funcionaris i els governants del reialme.
17 A hores d’ara tothom coneix la resposta de la reina i la negativa que ha donat al rei. Si ella ha plantat cara al rei Artaxerxes, 18 avui mateix totes les dones dels alts funcionaris perses i medes sabran com ha respost i es veuran igualment amb cor de faltar al respecte als seus marits. 19 Per tant, si al rei li sembla bé, que es publiqui un edicte que digui: “La reina no podrà presentar-se mai més davant el rei. El rei donarà el títol de reina a una dona més digna que ella.” L’edicte serà irrevocable, segons la llei dels medes i dels perses. 20 Quan el decret reial s’haurà notificat per tot l’imperi, totes les dones respectaran el seu marit, sigui ric o sigui pobre.
    21 El rei i els seus consellers van trobar encertada la proposta de Muqueu, i el rei la dugué a terme. 22 Va enviar l’ordre a tot l’imperi, província per província, traduïda a les llengües respectives. Així s’imposà a les cases el respecte als marits.