1 Però el profeta Ageu i el profeta Zacaries, fill d’Idó, van parlar als jueus de Judà i de Jerusalem en nom del Déu d’Israel, que els inspirava. 2 Llavors Zorobabel, fill de Xealtiel, i Jeixua, fill de Jossadac, es van posar a construir el temple de Jerusalem; i els profetes de Déu eren amb ells i els donaven suport.
    3 De seguida s’hi va presentar Tatenai, governador de la Transeufratina, acompanyat de Xetar-Boznai i d’altres alts funcionaris, i els van preguntar:
—Qui us ha autoritzat a reconstruir aquest edifici i a preparar tota aquesta fusta?
4 Us manem que ens doneu els noms dels qui aixequen aquesta construcció.
    5 Però Déu vetllava pels dirigents dels jueus, i no els van fer parar les obres mentre esperaven que l’informe arribés a Darius i que aquest els comuniqués per escrit la seva resposta.

Carta al rei Darius


    6 Aquesta és la còpia de la carta enviada al rei Darius per Tatenai, governador de la Transeufratina, i Xetar-Boznai i els seus col·legues, funcionaris d’aquella regió. 7 L’informe era escrit en els termes següents:
«Al rei Darius, salut i prosperitat!

    8 »Sàpiga el rei que hem anat a la província de Judà i hem vist que estan reconstruint el temple del gran Déu. El construeixen amb carreus i amb bigues de fusta posades dintre els murs. El treball és fet amb diligència, i l’obra progressa ràpidament. 9 Hem preguntat, doncs, als dirigents dels jueus qui els havia autoritzat a construir aquell edifici i preparar tota aquella fusta. 10 També els hem demanat els seus noms, per poder-te enviar la llista escrita dels qui porten l’obra. 11 La seva resposta ha estat aquesta:
»“Nosaltres som servents del Déu de cel i terra i estem reconstruint el temple que, fa molts anys, un gran rei d’Israel va edificar i deixà acabat.
12 Després, com que els nostres avantpassats van provocar la indignació del Déu del cel, ell els posà en mans de Nabucodonosor, el caldeu, rei de Babilònia, que destruí aquest temple i deportà el poble a Babilònia. 13 Però quan Cir va ser rei de Babilònia, el primer any del seu regnat, va decretar que el temple fos reconstruït. 14 A més, va restituir els objectes d’or i de plata que Nabucodonosor havia pres del temple de Jerusalem i s’havia endut al temple de Babilònia. Cir els va fer retirar del temple de Babilònia i els donà a un home anomenat Xeixbassar, que ell mateix havia designat governador. 15 Li va ordenar que prengués aquells objectes i els diposités al temple de Jerusalem, i que s’encarregués de reedificar-lo en el seu emplaçament original. 16 Aleshores Xeixbassar va venir a Jerusalem i posà els fonaments del temple de Déu. De llavors ençà l’hem anat construint, però encara no l’hem acabat.”
    17 »Per tot això, ara demanem que, si a sa majestat li sembla bé, s’investigui en els arxius reials de Babilònia si existeix un edicte, donat pel rei Cir, que ordeni de reconstruir el temple de Déu a Jerusalem. I preguem al rei que ens comuniqui la seva decisió sobre aquest assumpte.»