Oposició a la reconstrucció del temple


    1 Quan els enemics de les tribus de Judà i de Benjamí sentiren a dir que els repatriats construïen un temple per al Senyor, Déu d’Israel, 2 anaren a trobar Zorobabel i els caps de llinatge i els van dir:
—Deixeu-nos col·laborar en la construcció del temple. Perquè també nosaltres adorem el vostre Déu i li oferim sacrificis d’ençà que Assarhadon, rei d’Assíria, ens va deportar aquí.

    3 Però Zorobabel, Jeixua i els altres caps de llinatge d’Israel els van respondre:
—A vosaltres no us correspon de construir amb nosaltres un temple per al nostre Déu. El temple del Senyor, Déu d’Israel, l’hem d’edificar nosaltres sols, tal com ens ha ordenat Cir, rei de Pèrsia.

    4 Llavors els habitants del país començaren a descoratjar els jueus i a intimidar-los perquè no construïssin el temple. 5 I durant tot el regnat de Cir, rei de Pèrsia, i fins al regnat de Darius, van dedicar-se a subornar contra ells els consellers del rei perquè fessin fracassar els seus projectes.

Denúncies sobre la reconstrucció de la ciutat


    6 Al començament del regnat de Xerxes, els enemics dels jueus van escriure una carta al rei amb acusacions contra els habitants de Judà i de Jerusalem.
    7 Més tard, en temps d’Artaxerxes, rei de Pèrsia, Bixlam, Mitredat, Tabel i la resta dels seus col·legues també escriviren al rei. La carta va ser escrita en arameu, si bé ha estat traduïda.
    8 També el governador Rehum i Ximxai, el seu secretari, van escriure al rei Artaxerxes una carta contra Jerusalem. Aquest era l’encapçalament de la carta:
    9 «De part de Rehum, governador, de Ximxai, secretari, i dels seus col·legues —jutges i alts funcionaris, homes oriünds de Tarpel, Afaràs, Èrec, Babilònia i Susa, és a dir, Elam—, 10 i de part de tots els altres pobles que el gran i honorable Osnapar va deportar i va establir a les ciutats de Samaria i a la resta de la Transeufratina.»
    11 El text de la carta deia així:
«Al rei Artaxerxes, de part dels seus súbdits, habitants de la Transeufratina.

    12 »Majestat, et fem saber que els jueus vinguts de prop teu han arribat a Jerusalem i estan reconstruint aquesta ciutat rebel i malvada: reparen les muralles i en protegeixen els fonaments amb terraplens. 13 Ara bé, has de saber que, si es reconstrueix aquesta ciutat i se’n refan les muralles, els qui l’habiten deixaran de pagar els tributs, els impostos i els drets de pas, i l’erari reial se’n veurà perjudicat. 14 Considerant, doncs, que tenim l’honor d’estar al servei del palau i que no podríem suportar aquest perjudici al rei, t’enviem aquest informe. 15 Fes investigar en els annals dels teus avantpassats. Podràs comprovar-hi que aquesta ciutat és rebel: sempre ha portat perjudicis als reis i als governs de les províncies i no ha parat de fomentar revoltes des dels temps antics. Per això va ser destruïda. 16 Sàpiga el rei que, si es reedifica la ciutat i se’n refan les muralles, sa majestat no podrà mantenir les seves possessions a la Transeufratina.»

Resposta del rei Artaxerxes


    17 El rei va enviar la resposta següent:
«Al governador Rehum, al secretari Ximxai i als altres col·legues seus que resideixen a Samaria i a la resta de la Transeufratina. Salut!

    18 »L’informe que ens heu enviat m’ha estat llegit amb tot detall. 19 He ordenat que es fessin investigacions i s’ha pogut constatar que, des dels temps antics, Jerusalem es revolta contra els reis i s’hi produeixen rebel·lions i sedicions. 20 També s’ha comprovat que hi havia hagut en aquesta ciutat reis poderosos que dominaven tot el territori de l’actual Transeufratina i hi recaptaven impostos, tributs i drets de pas.
    21 »Per tot això, doneu l’ordre de suspendre les obres, i que aquesta ciutat no sigui reconstruïda fins que jo mateix no ho disposi. 22 Actueu amb tota diligència en aquest assumpte, no fos cas que la situació empitjorés i el govern imperial se’n veiés perjudicat.»
    23 La còpia de la resposta del rei Artaxerxes va ser llegida a Rehum, al secretari Ximxai i a la resta dels seus col·legues. Immediatament es van presentar a Jerusalem i van obligar els jueus a interrompre les obres per força.

Represa de la reconstrucció del temple


    24 A Jerusalem, les obres de reconstrucció del temple de Déu estaven aturades. La interrupció va durar fins l’any segon del regnat de Darius, rei de Pèrsia.