(86)


El Senyor li ha posat els fonaments


    1 Del recull dels fills de Corè. Salm, càntic.

El Senyor li ha posat els fonaments
a les muntanyes santes

    2 i estima més els portals de Sió
que totes les viles de Jacob.

    3 S’han dit de tu, ciutat de Déu,
oracles gloriosos: Pausa

    4 «Compto entre els qui em coneixen
Rahab i Babilònia.
Filistea, Tir i Etiòpia,
tots hi han nascut.»

    5 Diran de Sió:
«Aquest i aquell altre, tots en són fills.
És l’Altíssim mateix qui l’ha fundada.»

    6 El Senyor escriu en el registre dels pobles:
«Tots hi han nascut.» Pausa

    7 I exclamen cantant i dansant:
«De tu brollen, Sió, totes les meves fonts!»