(85)


Escolta, Senyor, i respon-me


    1 Pregària. Referit a David.

Escolta, Senyor, i respon-me,
que soc pobre i desvalgut.

    2 Guarda la meva vida,
que soc un fidel teu.
Salva, Déu meu, el teu servent
que en tu confia.

    3 Apiada’t de mi, Senyor,
que a tu clamo tot el dia.

    4 Dona aquest goig al teu servent;
a tu, Senyor, elevo la meva ànima.

    5 Tu, Senyor, ets indulgent i bo,
ric en l’amor per a tothom qui t’invoca.

    6 Senyor, escolta la meva pregària,
escolta la meva súplica.

    7 T’invoco en hores de perill
i sé que em respondràs.

    8 Entre els déus no hi ha ningú com tu, Senyor,
no hi ha gestes comparables a les teves.

    9 Tots els pobles que has creat, Senyor,
vindran a prosternar-se al teu davant
i glorificaran el teu nom.

    10 Perquè tu ets gran, Senyor, i obres meravelles,
tu ets l’únic Déu.

    11 Ensenya’m, Senyor, la teva ruta,
i m’encaminaré en la teva veritat.
Dona’m un cor que no estigui dividit:
fes que veneri el teu nom.

    12 Et lloaré, Senyor, Déu meu, amb tot el cor,
glorificaré per sempre el teu nom:

    13 «L’amor que em tens és molt gran,
m’has salvat de la terra dels morts.»

    14 Déu meu, uns arrogants s’han alçat contra mi,
una colla de violents que et tenen per no res
volen prendre’m la vida.

    15 Però tu, Senyor, Déu compassiu i benigne,
lent per al càstig, fidel i ric en l’amor,

    16 mira’m, apiada’t de mi.
Dona al teu servent la teva força,
salva el fill de la teva serventa.

    17 Dona’m un senyal de la teva bondat,
i els qui m’odien veuran, avergonyits,
que tinc en tu, Senyor, consol i ajuda.