Jonàs predica a Nínive


    1 El Senyor, per segona vegada, va comunicar a Jonàs la seva paraula. Li digué:
    2 —Ves a Nínive, la gran ciutat, i proclama-hi el missatge que t’indicaré.
    3 Jonàs, tal com el Senyor li havia ordenat, va anar-se’n a Nínive. La ciutat de Nínive era immensa, tant que calien tres dies per a recórrer-la sencera. 4 Jonàs començà a recórrer la ciutat. Va caminar tota una jornada cridant:
—D’aquí a quaranta dies, Nínive serà destruïda!

    5 Els habitants de Nínive van fer cas de Déu; tots, rics i pobres, decidiren de proclamar un dejuni i es vestiren amb roba de sac. 6 Quan la notícia va arribar al rei de Nínive, es va alçar del tron, es tragué el mantell reial, es cobrí amb roba de sac i s’assegué a la cendra. 7 I va fer pregonar per la ciutat:
«Decret del rei i dels seus consellers. Que els homes i els animals, bestiar gros i petit, no mengin res; que els animals no pasturin i que ningú no els abeuri.
8 Que homes i bèsties es cobreixin amb roba de sac i invoquin Déu amb totes les seves forces. Que tothom abandoni el mal camí i les accions violentes. 9 Qui sap si Déu es repensarà, es calmarà el seu enuig i no morirem!»
    10 Déu va veure que de fet havien renunciat al seu mal camí. Llavors li va saber greu de fer-los el mal que havia anunciat, i se’n va desdir.