Repartició de la terra promesa


Guerra contra Madian


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    2 —Venja els israelites del mal que els han fet els madianites. Després d’això, moriràs i aniràs a reunir-te amb els teus pares.
    3 Llavors Moisès va dir al poble:
—Escolliu homes d’entre vosaltres i armeu-los per sortir en campanya contra Madian i executar contra ells la venjança que el Senyor ha decidit.
4 Cada tribu ha d’enviar mil homes a l’expedició.
    5 Entre les unitats d’Israel van mobilitzar mil homes de cada tribu, en total dotze mil homes armats per a sortir en campanya. 6 Moisès en va enviar a l’expedició mil de cada tribu, i també envià amb ells Pinhàs, fill del sacerdot Eleazar, que portava els objectes sagrats i les trompetes per a donar el senyal d’entrar en combat. 7 Van fer la campanya contra Madian, tal com el Senyor havia ordenat a Moisès, i van matar tots els homes. 8 Mataren igualment els cinc reis de Madian: Eví, Rèquem, Sur, Hur i Reba, i també Balaam, fill de Beor. 9 Els israelites es van endur captives les dones de Madian i les criatures, s’apoderaren de tots els animals de càrrega, de tots els ramats i de tots els objectes de valor, 10 i calaren foc a totes les poblacions i campaments madianites. 11 Acabat es van endur el botí i totes les persones i els animals que havien capturat, 12 i van portar-ho a Moisès, al sacerdot Eleazar i a la comunitat dels israelites que estaven acampats a les planes de Moab, a la riba del Jordà, enfront de Jericó. Portaven els captius amb tot el botí.
    13 Moisès, el sacerdot Eleazar i tots els principals de la comunitat van sortir a rebre’ls fora del campament. 14 Però Moisès s’indignà contra els homes designats per a comandar les tropes, els caps de mil i de cent combatents, que tornaven de l’expedició. 15 Els va dir:
—Però com és que no heu matat les dones?
16 Penseu que van ser elles les qui, aconsellades per Balaam, van arrossegar els israelites a ser infidels al Senyor en el cas de Peor; per això es va abatre una epidèmia sobre la comunitat del Senyor. 17 Per tant, mateu tots els nois i totes les dones que han estat casades. 18 Deixeu tan sols amb vida les noies solteres, i que siguin per a vosaltres. 19 I ara acampeu set dies fora del campament. Tots els qui hagin mort algú o hagin tocat un cadàver s’hauran de purificar el tercer dia i el setè. Això mateix hauran de fer les vostres captives. 20 Purifiqueu també la roba i tots els objectes de pell, els teixits de pèl de cabra i els objectes de fusta.
    21 Després el sacerdot Eleazar digué als homes de la tropa que havien anat a combatre:
—Aquesta és la llei ritual que el Senyor ha donat a Moisès:
22 Els objectes d’or, de plata, de bronze, de ferro, d’estany i de plom, 23 és a dir, tot allò que pot resistir el foc, passeu-ho pel foc i purifiqueu-ho; després passeu-ho per l’aigua de la purificació. I tot allò que es cremaria, passeu-ho tan sols per l’aigua de la purificació. 24 El setè dia renteu-vos la roba i sereu ritualment purs. Així podreu entrar al campament.

Repartició del botí


    25 El Senyor va dir a Moisès:
    26 —Tu, el sacerdot Eleazar i els caps de llinatge de la comunitat, feu el recompte de les persones i dels animals capturats. 27 Reparteix el botí a mitges entre els combatents, els qui han sortit en campanya, i la resta de la comunitat. 28 De la part assignada als combatents, reserva’n com a tribut per al Senyor un per cada cinc-cents, tant de les persones com dels ases i dels ramats de vaques, ovelles i cabres. 29 Això, dona-ho al sacerdot Eleazar com a part reservada al Senyor. 30 De l’altra meitat assignada a la resta dels israelites, separa’n un per cada cinquanta, tant de les persones, com dels ases, dels ramats de vaques, ovelles i cabres, i de tot el bestiar. Això, dona-ho als levites que estan al servei del tabernacle del Senyor.
    31 Moisès i el sacerdot Eleazar van complir el que el Senyor havia ordenat a Moisès.
    32 El total del botí, a part del saqueig que els combatents havien fet pel seu compte, era de 675.000 caps dels ramats d’ovelles i cabres, 33 72.000 caps dels ramats de vaques 34 i 61.000 ases; 35 les persones, és a dir, les dones que no havien estat casades, eren 32.000.
    36 La meitat assignada als qui havien sortit en campanya pujava a 337.000 caps dels ramats d’ovelles i cabres, 37 dels quals van reservar-ne 675 com a tribut per al Senyor; 38 36.000 caps dels ramats de vaques, dels quals van reservar-ne 72 com a tribut per al Senyor; 39 30.500 ases, dels quals van reservar-ne 61 com a tribut per al Senyor; 40 16.000 persones, de les quals van reservar-ne 32 com a tribut per al Senyor.
    41 Moisès va donar al sacerdot Eleazar la part reservada com a tribut per al Senyor, tal com el Senyor havia ordenat.
    42 L’altra meitat, que Moisès havia retingut als combatents, assignada a la resta dels israelites, 43 destinada a la comunitat, era de 337.500 caps dels ramats d’ovelles i cabres, 44 36.000 caps dels ramats de vaques, 45 30.500 ases 46 i 16.000 persones. 47 D’aquesta part assignada als israelites, Moisès en va separar un per cada cinquanta, tant de les persones com del bestiar, i va donar-ho als levites, que estan al servei del tabernacle del Senyor, tal com el Senyor havia ordenat.

Ofrena voluntària dels combatents


    48 Acabat, els homes designats per a comandar les unitats de l’exèrcit, els caps de mil i de cent combatents, es van presentar a Moisès 49 i li digueren:
—Els teus servents han fet el recompte dels combatents que estaven a les nostres ordres, i no en manca ni un.
50 Nosaltres, doncs, volem portar com a ofrena al Senyor els objectes d’or que cada un ha trobat: braçalets, cadenetes, anells, arracades i collarets; serà davant el Senyor una expiació per les nostres vides.
    51 Moisès i el sacerdot Eleazar reberen l’or que els van portar, tot en peces treballades. 52 El pes total de l’or reservat per al Senyor, i ofert pels caps de mil i de cent homes, fou de cent setanta quilos. 53 Cada combatent, en efecte, havia saquejat pel seu compte. 54 L’or que Moisès i el sacerdot Eleazar van rebre dels caps de cent i de mil homes, el portaren a la tenda del trobament perquè el Senyor tingués sempre presents els israelites.