1 Moisès va comunicar als israelites totes les ordres que el Senyor li havia donat.

Prescripcions sobre els vots de les dones


    2 Moisès va parlar encara als caps de les tribus israelites. Els digué:
—Això és el que el Senyor ordena:

    3 »Quan un home faci un vot al Senyor o es comprometi amb jurament a complir alguna cosa, no pot faltar a la seva paraula: ha de complir tot el que ha promès.
    4 »Però, en el cas que una noia jove que encara depèn del seu pare hagi fet un vot al Senyor o s’hagi compromès a complir alguna cosa, 5 si el seu pare, quan se n’assabenta, no li diu res, el vot o el compromís és vàlid. 6 Ara bé, si el pare el desaprova el mateix dia que se n’assabenta, aquell vot o aquell compromís no té valor; i el Senyor no l’hi tindrà en compte, perquè el pare l’ha desaprovat.
    7 »En el cas que una dona, a la lleugera, hagi fet un vot o s’hagi compromès a complir alguna cosa, però després es casa, 8 si el mateix dia que se n’assabenta el seu marit no li diu res, el seu vot o el seu compromís és vàlid. 9 Però si el seu marit, el mateix dia que se n’assabenta, el desaprova, anul·la aquell vot o aquell compromís que ella havia pres sense pensar-s’hi; i el Senyor no l’hi tindrà en compte.
    10 »El vot fet per una viuda o per una repudiada i tot allò a què s’hagi compromès, és vàlid.
    11 »Però en el cas que una dona hagi fet un vot o s’hagi compromès amb jurament a complir alguna cosa mentre encara era a casa del seu marit, 12 si ell se n’havia assabentat i no li havia dit res, el seu vot o el seu compromís és vàlid. 13 Però si el seu marit, el mateix dia que se n’assabenta, l’anul·la, aquell vot o aquell compromís no té valor; i el Senyor no l’hi tindrà en compte, perquè el seu marit el va anul·lar.
    14 »El marit pot ratificar o anul·lar tot vot o compromís de complir una penitència que hagi fet la seva muller. 15 Però si el marit no li diu res fins l’endemà, ratifica tots els vots o compromisos contrets per ella, perquè no li va dir res el dia que se’n va assabentar. 16 En canvi, si més tard pretén d’anul·lar-los, ell es carregarà amb el pes de la culpa derivada del fet que la seva dona no hagi complert els seus vots o compromisos.
    17 Aquestes són les prescripcions que el Senyor va donar a Moisès referents a la validesa dels vots pronunciats per una dona casada o per una filla mentre aquesta encara és jove i depèn del seu pare.