1 Sigueu imitadors de Déu, com a fills seus estimats; 2 viviu estimant, tal com Crist ens va estimar i s’entregà a si mateix per nosaltres, oferint-se a Déu com a víctima d’olor agradable. 3 Tal com escau a un poble sant, coses com els comportaments libidinosos, les impureses o l’amor al diner, ni tan sols les hauríeu d’esmentar. 4 Res de paraules obscenes, estúpides o vulgars, que són del tot improcedents; més aviat eleveu accions de gràcies. 5 Perquè, sapigueu-ho bé: cap libidinós, cap impur o cap amic del diner, que és igual que ser idòlatra, no tindrà part en l’herència del Regne de Crist i de Déu.
    6 Que ningú no us sedueixi amb discursos sense valor, ja que per discursos com aquests la indignació divina cau sobre els qui són rebels. 7 No tingueu res a veure amb ells. 8 En altre temps éreu tenebres, però ara que esteu en el Senyor sou llum. Viviu com a fills de la llum. 9 Perquè el fruit de la llum és aquest: bondat, justícia i veritat. 10 Sapigueu reconèixer el que és agradable al Senyor. 11 I no col·laboreu en les obres estèrils dels qui són tenebra; més aviat denuncieu-les. 12 Tot el que fan d’amagat, fins fa vergonya de dir-ho; 13 però quan la llum ho denuncia, tot queda en evidència, 14 ja que les coses evidents són lluminoses. Per això diem:
«Aixeca’t, tu que dorms,
ressuscita d’entre els morts,
i el Crist t’il·luminarà.»

    15 Mireu, doncs, atentament, com us heu de comportar: no sigueu insensats, sinó assenyats. 16 Procureu de treure partit del moment present, perquè els temps que vivim són dolents. 17 No sigueu irreflexius: mireu de comprendre què vol el Senyor. 18 No us embriagueu de vi, que això porta a la disbauxa: ompliu-vos més aviat de l’Esperit. 19 Digueu tots junts salms, himnes i càntics de l’Esperit, cantant al Senyor i lloant-lo en el vostre cor. 20 Doneu sempre gràcies per tot a Déu Pare en nom de nostre Senyor Jesucrist.

Noves relacions personals


    21 Sotmeteu-vos els uns als altres per reverència a Crist.
    22 Dones, sotmeteu-vos als vostres marits, tal com tots ens sotmetem al Senyor, 23 perquè el marit és cap de la seva muller, igual que el Crist és cap i salvador de l’Església, que és el seu cos. 24 Per tant, així com l’Església se sotmet al Crist, també les mullers s’han de sotmetre en tot als marits.
    25 Marits, estimeu les vostres mullers, tal com el Crist ha estimat l’Església i s’ha entregat per ella. 26 L’ha volguda santificar purificant-la amb el bany de l’aigua acompanyat de la Paraula. 27 Volia portar a la seva presència una Església gloriosa, sense taques ni arrugues ni res de semblant: una Església que fos santa i immaculada. 28 Igualment, els marits han d’estimar la muller com el seu propi cos. Qui estima la muller s’estima a si mateix. 29 No hi ha hagut mai ningú que no estimés el propi cos; al contrari, tothom l’alimenta i el vesteix. També el Crist ho fa així amb l’Església, 30 ja que som membres del seu cos. 31 Per això, tal com diu l’Escriptura, l’home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona, i tots dos formen una sola carn. 32 Aquest misteri és gran: jo entenc que es refereix a Crist i l’Església, 33 i que també val per a vosaltres. Que cadascú estimi la seva muller com a si mateix, i que la muller sigui respectuosa amb el marit.