Salutació


    1 L’ancià a la Senyora, elegida, i als seus fills, * que estimo en la veritat, jo mateix i tots els qui han arribat al coneixement de la veritat. * 2 I ens mou a estimar-vos, la veritat que habita en nosaltres i que estarà amb nosaltres per sempre. * 3 Amb nosaltres hi haurà gràcia, misericòrdia i pau, * plenes de veritat i d’amor de part de Déu Pare i del seu Fill Jesucrist.

Veritat i amor


    4 M’ha omplert de goig trobar alguns dels teus fills que viuen d’acord amb la veritat, seguint el manament que hem rebut del Pare. * 5 Però ara, Senyora, t’ho demano: estimem-nos els uns als altres. * El que t’escric no és cap manament nou: * és el manament que tenim des del principi. * 6 Estimar vol dir viure d’acord amb els manaments del Pare. * Aquest és el manament que heu de seguir, tal com l’heu sentit des del principi.
    7 Pel món corren molts impostors: * no confessen que Jesucrist hagi vingut realment en la carn. * Els qui diuen això són l’Impostor i l’Anticrist. * 8 Estigueu alerta a no perdre el fruit del nostre treball, perquè un dia en pugueu rebre una plena recompensa. 9 Tothom qui va massa enllà i no es manté en la doctrina del Crist, * no posseeix Déu. Però aquell qui s’hi manté, posseeix tant el Pare com el Fill. * 10 Si algú us ve a trobar i no sosté aquesta doctrina, no l’acolliu a casa vostra ni li adreceu cap salutació, * 11 perquè els qui el saludessin tindrien part en les seves males obres.

Cloenda


    12 Tinc moltes coses per escriure-us, però ara no vull fer anar el paper i la tinta. Espero venir-vos a trobar i parlar personalment amb vosaltres, i així la nostra joia serà completa. *
    13 Et saluden els fills de la teva germana, l’elegida. *