Preliminars (1,1-12)Salutació


    1 Pere, apòstol de Jesucrist, als escollits de Déu que viuen com a forasters * a la diàspora: al Pont, a Galàcia, a Capadòcia, a l’Àsia i a Bitínia, * escollits 2 des de sempre per decisió de Déu Pare * i santificats per l’Esperit, * destinats a obeir Jesucrist i a ser aspergits amb la seva sang. * Us desitjo que rebeu ben abundoses la gràcia i la pau.

Acció de gràcies


    3 Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, * que pel seu gran amor ens ha engendrat de nou gràcies a la resurrecció de Jesucrist d’entre els morts. * Ell us ha destinat a una esperança viva 4 i a una heretat * incorruptible, indestructible, immarcescible, reservada dalt al cel per a vosaltres, 5 que ara, en virtut de la fe, sou defensats pel poder de Déu; * i també us ha destinat a la salvació, preparada per a revelar-se a la fi dels temps. 6 Tot això us dóna una gran alegria, ni que ara necessàriament us hagin d’entristir per poc temps proves de tota mena; * 7 perquè si l’or, que es fa malbé, és provat al foc, * la vostra fe, molt més preciosa que l’or, també ha de ser provada, i així es farà mereixedora de lloança, glòria i honor el dia que Jesucrist es revelarà. * 8 Vosaltres l’estimeu encara que no l’heu vist, i ara, sense veure’l, creieu en ell. * I teniu una alegria tan gloriosa que no hi ha paraules per a expressar-la, 9 ja que heu assolit el terme de la fe: la vostra salvació.
    10 Sobre aquesta salvació, ja van indagar i investigar els profetes que anunciaren la gràcia destinada a vosaltres. * 11 Els profetes van esbrinar a quin temps i a quines circumstàncies es referia l’Esperit de Crist * present en ells, quan els feia predir els sofriments de Crist * i la glòria que vindria després. 12 Els fou revelat que el missatge del qual eren servidors no era per a ells, sinó per a vosaltres; ara us l’han anunciat els qui us han predicat l’evangeli, guiats per l’Esperit Sant enviat des del cel: aquest és el missatge que els àngels es deleixen per contemplar. *

Una comunitat de sants i escollits (1,13-2,10)Cridats a ser sants


    13 Per això, estant a punt amb el cos cenyit, * manteniu-vos sobris, i espereu fermament la gràcia * que rebreu el dia que Jesucrist es revelarà. 14 Com a fills obedients, no us emmotlleu a les antigues passions de quan vivíeu en la ignorància, * 15 sinó feu-vos com aquell qui és sant i us ha cridat. També vosaltres sigueu sants en tota la vostra manera de viure, 16 tal com diu l’Escriptura: Sigueu sants, perquè jo sóc sant. * 17 A ell, que no fa distinció de persones * i que judica cadascú segons les seves obres, * vosaltres l’invoqueu com a Pare. * Viviu, doncs, reverenciant-lo tot el temps que passeu com a estrangers en aquest món. 18 Sabeu que heu estat rescatats de la manera absurda de viure que havíeu heretat dels vostres pares, * no amb res de corruptible, com la plata o l’or, 19 sinó amb la sang preciosa de Crist, anyell sense tara ni defecte. * 20 Des d’abans de crear el món, Déu ja l’havia predestinat, * i ara, a la fi dels temps, l’ha manifestat a favor vostre: 21 per ell, vosaltres creieu en Déu, * que l’ha ressuscitat d’entre els morts * i li ha donat la glòria. Per això teniu posades en Déu la fe i l’esperança.

La paraula de Déu, llavor i aliment


    22 Vosaltres us heu purificat obeint la veritat * i ara podeu practicar un amor fratern sense hipocresia. Estimeu-vos els uns als altres intensament i amb un cor net, * 23 ja que heu estat engendrats de nou, no d’una llavor corruptible, sinó d’una que és incorruptible: * la paraula de Déu viva * i eterna. 24 Perquè
     els homes són tots herba,
     i tota la seva glòria és com la flor dels camps.
     L’herba s’asseca i la flor cau,
    25 però la paraula del Senyor dura per sempre. *
     I aquesta paraula és l’evangeli que us ha estat anunciat.