Preliminars (1)Salutació


    1 Pau, apòstol de Jesucrist per voler de Déu, * enviat a anunciar la promesa * de la vida que hi ha en Jesucrist, 2 a Timoteu, fill estimat. Et desitjo la gràcia, la misericòrdia i la pau de part de Déu Pare i de Jesucrist, Senyor nostre. *

Acció de gràcies i exhortació


    3 Dono gràcies a Déu, a qui reto culte amb consciència neta * com els meus avantpassats, * i et recordo constantment, nit i dia, en les meves oracions. 4 Tinc presents les teves llàgrimes * i desitjo vivament de veure’t i omplir-me d’aquest goig. 5 Faig memòria de la teva fe sincera, que ja va habitar en la teva àvia Lois i en la teva mare Eunice. * Tu la tens igual, n’estic segur.
    6 Per això et recomano que procuris de revifar el do de Déu que has rebut per la imposició de les meves mans. * 7 Déu no ens ha donat un esperit de covardia, * sinó un esperit de fortalesa, d’amor i de seny. 8 Per tant, no t’avergonyeixis de donar testimoni de nostre Senyor * ni t’avergonyeixis de mi, presoner per causa d’ell. * Suporta juntament amb mi els sofriments a favor de l’evangeli, amb la fortalesa que ve de Déu. * 9 Ell ens ha salvat i ens ha cridat amb una vocació santa, * no en virtut de les nostres bones obres, sinó per la seva pròpia decisió i per la gràcia * que abans dels segles ens havia concedit en Jesucrist. 10 Aquesta gràcia, ara ha estat revelada amb la manifestació * de Jesucrist, el nostre salvador, que ha destituït la mort * i, per mitjà de l’evangeli, ha fet resplendir la vida i la immortalitat. 11 Jo he estat constituït herald, apòstol i mestre d’aquest evangeli. * 12 És per això que suporto aquests sofriments, i no me n’avergonyeixo. Sé en qui he cregut, i estic segur que és prou poderós per a guardar fins a l’últim dia el dipòsit de la fe que m’ha estat confiat. *
    13 Tingues com a norma la sana doctrina * que has escoltat dels meus llavis i observa-la amb la fe i l’amor que hi ha en Jesucrist. 14 Guarda el valuós dipòsit de la fe, * amb l’ajut de l’Esperit Sant que habita en nosaltres.

Situació de Pau


    15 Ja saps que m’han abandonat * tots els de l’Àsia, entre els quals Fígel i Hermògenes. 16 Però que el Senyor concedeixi la seva misericòrdia als de la casa d’Onesífor, * que m’ha confortat sovint i no s’ha avergonyit de les meves cadenes; 17 ben al contrari, quan va arribar a Roma em va buscar amb tot l’interès fins a trobar-me. 18 Que el Senyor li concedeixi de trobar misericòrdia prop d’ell el darrer dia. * Els serveis que Onesífor em va prestar a Efes, tu els coneixes millor que ningú.