Preliminars (1)Salutació


    1 Pau, apòstol de Jesucrist per voler de Déu, * al poble sant que viu a Efes * i que és fidel a Jesucrist. 2 Us desitjo la gràcia i la pau de part de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor. *

Càntic de lloança a Déu


    3 Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, *
     que ens ha beneït en Crist *
     amb tota mena de benediccions espirituals dalt al cel. *
    4 Ens escollí en ell abans de crear el món, *
     perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. *
     Per amor 5 ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, *
     segons la seva benèvola decisió,
    6 a lloança i glòria de la gràcia
     que ens ha concedit en el seu Estimat. *
    7 En ell, per la seva sang,
     hem obtingut la redempció,
     el perdó dels nostres pecats.
     La riquesa de la gràcia de Déu *
    8 s’ha desbordat en nosaltres.
     Ell ens ha omplert de tota saviesa i intel·ligència.
    9 Ens ha fet conèixer el misteri del seu designi,
     la decisió benèvola que havia pres *
    10 per executar-la en la plenitud dels temps: *
     recapitular en el Crist * totes les coses,
     tant les del cel com les de la terra.
    11 En Crist hem rebut la nostra part en l’herència; *
     ens hi havia destinat el designi d’aquell qui tot ho duu a terme
     d’acord amb la decisió de la seva voluntat. *
    12 Volia que fóssim lloança de la seva glòria,
     nosaltres que des del principi tenim posada en Crist la nostra esperança. *
    13 En ell, vosaltres vau escoltar la paraula de la veritat,
     l’evangeli que us salva. *
     En ell heu cregut
     i heu estat marcats amb el segell de l’Esperit Sant promès. *
    14 I l’Esperit és la penyora de l’heretat que Déu ens té reservada, *
     quan ens redimirà com a possessió seva,
     a lloança de la seva glòria.

Acció de gràcies i pregària


    15 També jo, d’ençà que m’han parlat de la vostra fe en Jesús, el Senyor, i del vostre amor a tots els del poble sant, * 16 no em canso de donar gràcies per vosaltres i de tenir-vos presents en les meves pregàries. * 17 Demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi el do espiritual de comprendre la seva revelació, perquè el conegueu de veritat. * 18 Li demano que il·lumini els ulls del vostre cor * perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria ens té reservades en l’heretat que ell ens dóna entre els sants, * 19 i quina és la grandesa immensa del seu poder que obra en nosaltres, els creients; em refereixo a la força poderosa i eficaç 20 amb què va obrar en el Crist, quan el ressuscità d’entre els morts * i el féu seure a la seva dreta dalt al cel, * 21 per damunt de tota potència, autoritat, poder i sobirania, * i per damunt de qualsevol altre nom que es pugui invocar, tant en el món present com en el futur. * 22 Déu ho ha posat tot sota els seus peus, * i a ell, l’ha posat al capdamunt de tot * com a cap de l’Església, 23 que és el seu cos, la plenitud d’aquell * qui omple totes les coses. *