Preparació del ministeri de Jesús (1,1-4,13)Pròleg


    1 Són molts els qui han emprès la tasca d’escriure un relat dels fets que s’han acomplert entre nosaltres, 2 valent-se del que ens han transmès els qui des del principi en foren testimonis oculars i després esdevingueren servidors de la Paraula. * 3 També jo, havent-me informat minuciosament de tot des dels orígens, he decidit d’escriure-t’ho, il·lustre Teòfil, * en una narració ordenada, 4 perquè constatis la solidesa dels ensenyaments que has rebut.

Anunci del naixement de Joan Baptista *


    5 En temps d’Herodes, rei de Judea, * hi havia un sacerdot del torn d’Abià * que es deia Zacaries. La seva muller, descendent d’Aaron, es deia Elisabet. 6 Tots dos eren justos davant de Déu i irreprensibles en el compliment de tots els manaments i les observances del Senyor. 7 Però no tenien fills, perquè Elisabet era estèril * i tots dos eren ja d’edat avançada.
    8 Un dia, mentre Zacaries era al temple oficiant davant de Déu amb els del seu torn, 9 segons el ritual dels sacerdots, li tocà per sorteig d’entrar al santuari del Senyor a oferir l’encens. * 10 A l’hora de l’ofrena, tota l’assemblea del poble s’estava a fora pregant. 11 Llavors se li va aparèixer un àngel del Senyor, * a la dreta de l’altar de l’encens. * 12 Zacaries, en veure’l, es va torbar i la por s’apoderà d’ell. * 13 Però l’àngel li digué:
     —No tinguis por, Zacaries: la teva súplica ha estat escoltada. Elisabet, la teva muller, et donarà un fill, i li posaràs el nom de Joan. 14 En tindràs una gran joia, i molts s’alegraran del seu naixement. 15 Serà gran als ulls del Senyor; no beurà vi ni altres begudes alcohòliques * i quedarà ple de l’Esperit Sant ja des de les entranyes de la mare. * 16 Farà que molts israelites tornin cap al Senyor, el seu Déu. 17 Anirà al davant del Senyor amb l’esperit i el poder d’Elies: * farà que els pares es reconciliïn de cor amb els fills * i portarà els rebels a la saviesa dels justos. Així prepararà per al Senyor un poble ben disposat.
    18 Zacaries preguntà a l’àngel:
     —Com puc saber que serà així? Jo ja sóc vell i la meva dona també és d’edat avançada.
    19 L’àngel li va respondre:
     —Jo sóc Gabriel * i m’estic a la presència de Déu. * És ell qui m’ha enviat a parlar-te i a anunciar-te aquestes bones noves. 20 I ara quedaràs mut, no podràs parlar fins al dia que passi tot això: tu no has cregut les meves paraules, però al seu temps es compliran. *
    21 Mentrestant, el poble esperava Zacaries, estranyat que s’estigués tanta estona dins el santuari. 22 Quan finalment va sortir, no podia parlar-los, i comprengueren que mentre era al santuari havia tingut una visió. Se’ls adreçava només amb senyes, perquè continuava estant mut.
    23 Quan es van acabar els dies del seu servei sacerdotal, * Zacaries se’n tornà a casa seva. 24 Al cap de poc temps, la seva muller Elisabet va quedar embarassada. Durant cinc mesos ella es mantingué apartada i es deia: 25 «Com ha obrat amb mi el Senyor! Ha volgut treure’m la vergonya que passava.» *

Anunci del naixement de Jesús


    26 El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel en un poble de Galilea * anomenat Natzaret, 27 a una noia verge, compromesa en matrimoni * amb un home de la casa de David que es deia Josep. * El nom de la noia era Maria. 28 L’àngel entrà a trobar-la i li digué:
     —Déu te guard, * plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu.
    29 Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. 30 L’àngel li digué:
     —No tinguis por, Maria. Has trobat gràcia davant de Déu. 31 Concebràs i tindràs un fill, i li posaràs el nom de Jesús. * 32 Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. * 33 Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi. *
    34 Maria preguntà a l’àngel:
     —Com podrà ser això, si jo sóc verge? *
    35 L’àngel li respongué:
     —L’Esperit Sant vindrà sobre teu * i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; * per això el fruit que naixerà serà sant i l’anomenaran Fill de Déu. * 36 També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves velleses; ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, 37 perquè per a Déu no hi ha res impossible. *
    38 Maria va dir:
     —Sóc la serventa del Senyor: que es compleixi en mi la teva paraula.
     I l’àngel es va retirar.

Maria visita Elisabet


    39 Per aquells dies, Maria se n’anà de pressa a la Muntanya, en un poble de Judà, * 40 va entrar a casa de Zacaries i saludà Elisabet. 41 Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l’infant va saltar dins les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de l’Esperit Sant. 42 Llavors va exclamar amb totes les forces:
     —Ets beneïda entre totes les dones * i és beneït el fruit de les teves entranyes! 43 Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor em vingui a visitar? * 44 Tan bon punt he sentit la teva salutació, l’infant ha saltat de goig dins les meves entranyes. 45 Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà.

Càntic de Maria


    46 Maria digué: *
     —La meva ànima magnifica el Senyor, *
    47 el meu esperit celebra Déu que em salva, *
    48 perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa; *
     des d’ara totes les generacions em diran benaurada, *
    49 perquè el Totpoderós obra en mi meravelles;
     el seu nom és sant, *
    50 i l’amor que té als qui creuen en ell
     s’estén de generació en generació. *
    51 »Les obres del seu braç són potents: *
     dispersa els homes de cor altiu,
    52 derroca els poderosos del soli
     i exalta els humils; *
    53 omple de béns els pobres, *
     i els rics se’n tornen sense res.
    54-55 »Ha protegit Israel, el seu servent,
     com havia promès als nostres pares;
     s’ha recordat del seu amor a Abraham
     i a la seva descendència per sempre. *
    56 Maria es va quedar uns tres mesos amb ella, i després se’n tornà a casa seva.

Naixement i circumcisió de Joan Baptista


    57 Quan se li va complir el temps, Elisabet infantà un fill. 58 Els veïns i els parents sentiren a dir que el Senyor li havia mostrat el seu amor, i tots la felicitaven.
    59 Al cap de vuit dies es reuniren per circumcidar l’infant * i volien que es digués Zacaries, com el seu pare. 60 Però la seva mare s’hi va oposar dient:
     —No! S’ha de dir Joan! *
    61 Ells li replicaren:
     —Però si no hi ha ningú de la família que porti aquest nom!
    62 Llavors feren senyes al pare i li preguntaven com volia que es digués. 63 Ell va demanar unes tauletes i va escriure-hi: «El seu nom és Joan.» Tots van quedar meravellats. 64 A l’instant se li destravà la llengua i començà a parlar beneint Déu. 65 Un gran respecte s’apoderà de tots els veïns. La gent parlava d’aquestes coses per tota la muntanya de Judea, 66 i tothom qui ho sentia ho guardava en el seu cor i es preguntava: «Què serà aquest infant?»
     Realment, la mà del Senyor era amb ell. *

Càntic de Zacaries *


    67 Zacaries, el pare de Joan, quedà ple de l’Esperit Sant i es posà a profetitzar dient:
    68 —Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel: *
     ha visitat el seu poble * i l’ha redimit; *
    69 fa que s’aixequi un salvador poderós *
     a la casa de David, el seu servent,
    70 com havia anunciat de temps antic
     per boca dels seus sants profetes:
    71 ell ens salva de tots els enemics,
     de les mans dels qui ens volen mal. *
    72 Ha mostrat així el seu amor als nostres pares,
     s’ha recordat de l’aliança santa
    73 que jurà al nostre pare Abraham, *
     prometent de concedir-nos que, 74 sense por,
     lliures dels enemics, li donem culte,
    75 amb santedat i justícia, tota la vida.
    76 »I a tu, infant, et diran profeta * de l’Altíssim,
     perquè aniràs al davant del Senyor
     a preparar els seus camins; *
    77 faràs saber al poble que li ve la salvació,
     que li són perdonats els seus pecats. *
    78 Per l’amor entranyable del nostre Déu,
     ens visitarà el sol naixent que ve del cel, *
    79 per il·luminar els qui viuen a la fosca,
     a les ombres de la mort, *
     i guiar els nostres passos per camins de pau. *
    80 L’infant creixia i s’enfortia en l’Esperit, * i va viure al desert fins al dia que es manifestà a Israel.