Càntic de Tobit


    1 Llavors Tobit va exclamar:
    2 —Que Déu sigui beneït, ell que viu eternament;
que sigui beneït el seu regne.
Ell colpeix i té misericòrdia:
fa baixar al país dels morts, al fons de la terra,
i fa sortir d’aquella gran perdició.
Res no s’escapa de la seva mà.

    3 Enaltiu-lo, fills d’Israel, davant els altres pobles:
és ell qui us ha escampat enmig de les nacions.

    4 Allà us ha fet conèixer la seva grandesa.
Glorifiqueu-lo davant tots els vivents:
ell és el nostre Senyor,
el nostre Déu i el nostre Pare;
ell és Déu per sempre.

    5 Ell us colpeix per les vostres culpes,
però té misericòrdia de vosaltres,
i us reunirà de totes les nacions on esteu dispersats.

    6 Si retorneu a ell de tot cor i amb tota l’ànima
i obreu sincerament davant seu,
ell tornarà a vosaltres
i mai més no us amagarà la mirada.

    7 Contempleu ara el que ha fet amb vosaltres
i proclameu amb força el vostre agraïment.
Beneïu el Senyor que fa justícia
i enaltiu el Rei dels segles.

    8 Jo canto la seva lloança
en el país on visc deportat,
anuncio la seva majestat i el seu poder
davant un poble pecador.
Convertiu-vos, pecadors,
feu el bé, que és agradable als seus ulls:
qui sap si us tractarà amb benevolència
i tindrà misericòrdia de vosaltres.

    9 Enaltiré el meu Déu, el Rei del cel,
saltarà de goig la meva ànima
tots els dies de la vida.

    10 Beneïu el Senyor, tots els seus elegits,
lloeu tots la seva majestat.
Celebreu festes i glorifiqueu-lo.
»Jerusalem, ciutat santa,
el Senyor t’ha colpit per les teves obres.

    11 Glorifica, amb les obres, el Senyor,
beneeix el Rei dels segles.
Que t’alegris de veure reconstruït el teu temple

    12 i tots els captius feliços pel goig que rebran del Senyor;
que dintre teu ell aculli amb amor els afligits
per tots els segles dels segles.

    13 »Una llum esclatant brillarà d’un cap a l’altre de la terra.
Molts pobles vindran de lluny cap a tu;
habitants de tots els límits de la terra acudiran al teu sant nom
amb les mans plenes d’ofrenes per al Rei del cel.
Generacions i generacions s’ompliran de goig per tu
i portaràs per sempre més el nom de «Ciutat escollida».

    14 Maleïts siguin tots els qui parlin contra tu,
maleïts tots els qui et destrueixin,
els qui arrasin les teves muralles,
tots els qui enderroquin les teves torres
i calin foc a les teves cases!
Però beneïts seran per sempre tots els qui et respectaran!

    15 Surt, llavors, plena de joia a trobar el poble just,
perquè tots s’aplegaran per beneir el Senyor etern.
Feliços els qui t’estimin,
feliços els qui s’alegrin de la teva pau!

    16 Feliços els qui es doldran per tots els teus sofriments!
El teu goig serà el seu goig,
quan vegin la teva alegria sense fi.
Ànima meva, beneeix el Senyor, el Gran Rei,

    17 perquè Jerusalem serà reconstruïda,
el temple del Senyor s’hi alçarà per sempre.
Feliç de mi quan la resta de la meva descendència
contempli el teu esclat
i enalteixi el Rei del cel.
Els portals de Jerusalem seran de safir i de maragdes,
seran de pedres precioses tots els seus murs.
Seran d’or les seves torres,
d’or pur, els seus baluards.
Els carrers de Jerusalem seran empedrats
amb carboncle i amb pedres d’Ofir.

    18 A les portes de Jerusalem entonaran cants de festa,
i a totes les seves cases cantaran:
“Al·leluia! Beneït sigui el Déu d’Israel!”
I, sentint-se beneïts de Déu,
beneiran el seu sant nom per sempre més.