2. Ofrenes de farina


    1 »Quan algú de vosaltres presenti al Senyor una ofrena vegetal, l’ofrena serà de flor de farina: hi tirarà oli al damunt i hi posarà encens. 2 Després la portarà als sacerdots descendents d’Aaron. Un d’ells prendrà un bon grapat d’aquesta farina, pastada amb oli, i a més tot l’encens, i ho cremarà a l’altar com a ofrena de memorial, tota consumida pel foc; és una ofrena d’olor agradable al Senyor. 3 La resta de l’ofrena serà per a Aaron i els seus descendents: és una part molt sagrada, perquè prové de les ofrenes consumides pel foc en honor del Senyor.
    4 »Quan l’ofrena és cuita al forn, ha de ser en forma de coques pastades amb oli o de tortells sense llevat untats amb oli.
    5 »Si l’ofrena és cuita a la planxa, ha de ser de flor de farina, sense llevat, pastada amb oli. 6 El qui la prepari, l’engrunarà i hi tirarà més oli. És una ofrena de gra.
    7 »Si l’ofrena és cuita en una cassola, ha de ser també de flor de farina amb oli.
    8 »L’ofrena preparada així serà presentada al Senyor. L’oferent la durà al sacerdot, que la posarà al costat de l’altar. 9 El sacerdot prendrà part de l’ofrena i la cremarà a l’altar, com a ofrena de memorial, tota consumida pel foc; és una ofrena d’olor agradable al Senyor. 10 La resta de l’ofrena serà per a Aaron i els seus descendents: és una part molt sagrada, perquè prové de les ofrenes consumides pel foc en honor del Senyor.
    11 »Cap de les ofrenes que presenteu al Senyor, no l’heu de preparar fent fermentar la pasta. No heu de cremar cap mena de llevat o de suc de fruita fermentat, com a ofrena consumida pel foc en honor del Senyor. 12 Les podreu presentar al Senyor com a ofrena dels primers fruits de la collita, però no les poseu mai damunt l’altar com a ofrena d’olor agradable al Senyor.
    13 »A totes les ofrenes de farina, posa-hi sal; no deixis mai que falti la sal en cap ofrena: és símbol de l’aliança que el teu Déu ha fet amb tu. Presenta sal amb totes les teves ofrenes.
    14 »Quan presentis al Senyor una ofrena de les primícies de la collita, fes-la d’espigues tendres torrades al foc i, un cop torrat el gra, pica’l; després presenta’l com a ofrena de primícies. 15 Però abans tira-hi oli i, a més, posa-hi encens, tal com es fa amb les ofrenes de gra. 16 El sacerdot cremarà una part del gra picat i pastat amb oli i, a més, tot l’encens com a ofrena de memorial, consumida tota pel foc en honor del Senyor.