Ahazià, rei de Judà
()


    1 La població de Jerusalem, en lloc de Joram, va proclamar rei Ahazià, el seu fill més petit, perquè l’horda que, amb els àrabs, havia penetrat al territori de Judà, havia assassinat tots els fills més grans. Així regnà Ahazià, fill de Joram, rei de Judà.
    2 Ahazià tenia vint anys quan començà a regnar. Va ser rei un any a Jerusalem. La seva mare es deia Atalia i era descendent d’Omrí, rei d’Israel. 3 Ahazià també es va comportar com el llinatge d’Acab, ja que la seva mare l’aconsellava perquè fes el mal. 4 Ofenia el Senyor amb el seu mal comportament, igual que el llinatge d’Acab, ja que, després de la mort del seu pare, els familiars d’Acab eren els seus consellers, per a perdició d’ell. 5 També seguint els seus consells, va anar a combatre al costat de Jehoram, fill d’Acab, rei d’Israel, contra Hazael, rei dels arameus, a Ramot-Galaad. Els arameus van ferir Jehoram, 6 que hagué de tornar a Jizreel perquè el curessin de les ferides que li havien fet a Ramot, en la batalla contra Hazael, rei dels arameus. I Ahazià, fill de Joram, rei de Judà, va baixar a Jizreel a visitar Jehoram, fill d’Acab, que estava ferit.

Mort d’Ahazià i dels nobles de Judà


    7 Va ser cosa de Déu que Ahazià anés a visitar Jehoram i allà trobés la seva fi. Quan era allà, juntament amb Jehoram, va sortir al pas de Jehú, fill de Nimxí, que el Senyor havia ungit per a exterminar el llinatge d’Acab. 8 Mentre Jehú executava la sentència contra el llinatge d’Acab, va trobar els prohoms de Judà i els nebots d’Ahazià que estaven al seu servei, i els va eliminar. 9 Després feu buscar Ahazià; el van capturar a Samaria, on s’havia amagat, i el portaren davant de Jehú, que el va matar. Però van enterrar-lo, perquè es van dir: «Era fill de Josafat, que havia servit el Senyor amb tot el cor.»
No va quedar ningú del llinatge d’Ahazià que fos capaç de ser rei.

La reina Atalia
()


    10 Quan Atalia, la mare d’Ahazià, va veure que el seu fill era mort, va fer exterminar tots els hereus del tron reial de Judà. 11 Però Jehoixeba, filla del rei Joram, muller del sacerdot Joiadà i germana d’Ahazià, va agafar Joaix, fill d’Ahazià, d’enmig dels fills del rei que anaven a matar, i el va amagar, amb la seva dida, al fons de la cambra on hi havia els llits. Així el va sostreure a Atalia i no el van fer morir. 12 Joaix es va quedar amb ells amagat al temple del Senyor, durant sis anys, mentre Atalia regnava en el país.