L’altar dels holocaustos


    1 Després va fer l’altar dels holocaustos de fusta d’acàcia, quadrat, de deu pams de llargada, deu d’amplada i sis d’alçada. 2 De cada un dels seus quatre angles en va fer sobresortir com un corn que arrencava del mateix altar. Va recobrir de bronze tot l’altar. 3 Va fer també tots els utensilis de l’altar: pots per a recollir la cendra, pales, calderetes, forquetes i encensers. Els va fer tots de bronze. 4 Per a l’altar va fer també un enreixat de bronze en forma de xarxa i el posà sota la cornisa de l’altar, fins a mitja altura. 5 Va fondre quatre anelles i les fixà als quatre angles de l’enreixat de bronze, per a passar-hi les barres. 6 Va fer les barres de fusta d’acàcia, les recobrí de bronze 7 i les introduí dins les anelles que hi havia als costats de l’altar, per a poder-lo transportar. L’altar, va fer-lo de planxes, buit a l’interior.

La pica de bronze


    8 Amb els miralls de les dones que prestaven el seu servei a l’entrada de la tenda del trobament, va fer la pica de bronze amb el seu sòcol de bronze.

L’atri


    9 Després va fer l’atri. Al costat sud, les teles que el delimitaven eren de lli ben filat. Tenien una llargada de cinquanta metres. 10 Les seves vint columnes amb els seus vint sòcols eren de bronze, i els garfis de les columnes i les seves anelles eren de plata. 11 Al costat nord, les teles s’estenien també cinquanta metres. Les seves vint columnes amb els seus vint sòcols eren de bronze, i els garfis de les columnes i les seves anelles eren de plata. 12 Al costat de ponent, les teles s’estenien vint-i-cinc metres. Tenien deu columnes amb els seus deu sòcols, i els garfis de les columnes i les seves anelles eren de plata. 13 El costat que dona a llevant també tenia vint-i-cinc metres. 14-15 A banda i banda de l’entrada hi havia set metres i mig de teles, amb les seves tres columnes i els seus tres sòcols. 16 Totes les teles del voltant de l’atri eren de lli ben filat. 17 Els sòcols de les columnes eren de bronze; els garfis i les anelles, de plata; els capitells, recoberts de plata. Cada columna de l’atri es relligava amb les altres mitjançant anelles de plata. 18 La cortina de l’entrada de l’atri era de lli ben filat, brodat amb llana tenyida de porpra violeta i vermella i d’escarlata. Tenia deu metres de llargada per dos i mig d’alçada, igual que les teles de l’atri. 19 La cortina penjava de quatre columnes que tenien els seus quatre sòcols de bronze, els garfis de plata, els capitells recoberts de plata, i les seves anelles de plata. 20 Totes les estaques per a sostenir el tabernacle i l’atri que l’envoltava eren de bronze.

Materials esmerçats


    21 Per ordre de Moisès, els levites, sota la direcció d’Itamar, fill del sacerdot Aaron, van fer el recompte del material esmerçat en la construcció del tabernacle de l’aliança. 22 Bessalel, fill d’Urí i net d’Hur, de la tribu de Judà, va fer tot el que el Senyor havia manat a Moisès. 23 Col·laborava amb ell Oholiab, fill d’Ahissamac, de la tribu de Dan, cisellador i artista brodador en llana tenyida de porpra violeta o vermella, o bé d’escarlata i en lli finíssim.
    24 L’or esmerçat en l’obra del santuari, l’or presentat al Senyor, pesava un total de mil quilos, segons la unitat de pes oficial del santuari.
    25 La quantitat de plata recollida entre els registrats en el cens de la comunitat era de tres mil quatre-cents vint quilos, segons la unitat de pes oficial del santuari. 26 Aquesta quantitat correspon a l’ofrena de cinc grams de plata per cap, és a dir, la meitat de la unitat de pes oficial del santuari, de cada un dels sis-cents tres mil cinc-cents cinquanta censats de vint anys en amunt. 27 Per a fondre els cent sòcols corresponents al santuari i a la seva cortina, es van esmerçar tres mil quatre-cents quilos de plata, és a dir, trenta-quatre quilos per sòcol. 28 Amb els vint quilos de plata restants va fer els garfis i les anelles de les columnes i va recobrir els capitells.
    29 El pes del bronze presentat al Senyor era de dos mil quatre-cents vint-i-un quilos. 30 Aquest bronze fou esmerçat per a fer els sòcols de l’entrada de la tenda del trobament, l’altar de bronze amb el seu enreixat i tots els objectes de l’altar, 31 els sòcols del voltant de l’atri i de la seva entrada, i totes les estaques del tabernacle i del voltant de l’atri.