1 Memòries de Nehemies, fill d’Hacalià.

Reconstrucció de les muralles de Jerusalem (1-7)

Nehemies s’assabenta de l’estat de Jerusalem

1
«L’any vint del regnat d’Artaxerxes, el mes de quisleu, trobant-me jo a la ciutadella de Susa,
2 va arribar Hananí, un dels meus germans, acompanyat d’alguns homes de Judà. Jo els vaig demanar notícies de Jerusalem i dels jueus que s’havien salvat de la captivitat, 3 i em van respondre:
»—Els supervivents de la captivitat que viuen allí, a la província, es troben en una situació molt desgraciada i humiliant; la muralla de Jerusalem està mig enderrocada i les portes han estat incendiades.

Pregària de Nehemies pel seu poble


    4 »Quan vaig sentir aquestes notícies, em vaig asseure plorant, i durant molts dies vaig estar afligit, dejunant i pregant davant el Déu del cel. 5 Deia:
»—Ah, Senyor, Déu del cel, Déu gran i temible! Tu mantens fidelment l’aliança amb els qui t’estimen i guarden els teus manaments.
6 Digna’t mirar i escoltar amb atenció la pregària del teu servent. Nit i dia et prego per nosaltres, els israelites, els teus servents: reconec els pecats que hem comès contra tu. Jo mateix i la meva família t’hem estat infidels! 7 T’hem ofès greument desobeint els manaments, els decrets i les prescripcions que ens havies donat per mitjà de Moisès, el teu servent. 8 Recorda’t de la promesa que vas fer a Moisès, el teu servent: “Si no em sou fidels, us dispersaré entre els pobles estrangers. 9 Però si després us convertiu a mi i compliu els meus manaments i els poseu en pràctica, us tornaré a reunir, encara que estigueu escampats fins a l’horitzó, i us portaré al lloc que he escollit perquè hi habiti el meu nom.” 10 Senyor, nosaltres som els teus servents, som el teu poble, que has alliberat amb gran poder i amb mà forta. 11 Ah, Senyor, escolta amb atenció la pregària del teu servent i la pregària de tots els qui es complauen a reverenciar el teu nom. I ara et demano que els plans del teu servent arribin a bon terme i que el rei m’aculli amb benevolència.
»En aquella època jo era coper del rei.