Daniel i els seus companys (1-6)

Al servei de Nabucodonosor


    1 L’any tercer del regnat de Joiaquim, rei de Judà, Nabucodonosor, rei de Babilònia, va anar a Jerusalem i la va assetjar. 2 El Senyor va posar a les seves mans Joiaquim, rei de Judà, i una part dels objectes del temple de Déu; Nabucodonosor se’ls va endur al país de Xinar i enriquí amb aquells objectes el tresor del seu déu.
    3 El rei va manar a Aixpenaz, cap del seu personal, que, d’entre els israelites, tant de la família reial com de les famílies nobles, escollís 4 uns joves sense cap defecte i ben plantats, instruïts en totes les branques de la saviesa, intel·ligents i assenyats, aptes per a servir al palau reial i per a aprendre l’escriptura i la llengua dels caldeus. 5 El rei ordenà que els donessin cada dia el mateix menjar i la mateixa beguda que servien a la seva taula. Els havien d’educar durant tres anys, i després entrarien al servei del rei.
    6 Entre aquests joves n’hi havia alguns de Judà. Eren Daniel, Ananies, Misael i Azaries; 7 però el cap del personal els va canviar els noms: a Daniel li va posar Belteixassar; a Ananies, Xadrac; a Misael, Meixac, i a Azaries, Abed-Negó.
    8 Daniel es proposà de no quedar ritualment impur amb el menjar i la beguda del rei, i va demanar al cap dels eunucs que li estalviés de caure en estat d’impuresa ritual.
    9 Déu va fer que el cap del personal mirés Daniel amb benvolença i afecte. 10 Però li digué:
—Tinc por del rei, el meu senyor, que us va assignar què havíeu de menjar i de beure. ¿No trobarà la vostra cara més esblanqueïda que la dels altres joves de la vostra edat, i jo em jugaré el cap davant el rei per culpa vostra?

    11 Llavors Daniel va dir al guarda a qui el cap del personal havia fet responsable del mateix Daniel, d’Ananies, de Misael i d’Azaries:
    12 —Et prego que posis a prova aquests teus servents durant deu dies: dona’ns llegums per a menjar i aigua per a beure. 13 Després compara el nostre aspecte i el dels joves que mengen de la taula del rei i fes amb nosaltres segons el que vegis.
    14 Ell hi accedí, i els va posar a prova durant deu dies. 15 Al cap de deu dies feien més bona cara i estaven més plens que tots els joves que menjaven de la taula del rei. 16 El guarda, doncs, s’emportava el menjar i la beguda que tenien destinats, i els donava llegums.
    17 Déu va concedir als quatre joves saber i coneixements i els instruí en tota mena d’escriptura i saviesa. Daniel, a més, interpretava totes les visions i els somnis.
    18 Quan va arribar el temps de presentar-los, segons l’ordre del rei, el cap del personal els va portar davant de Nabucodonosor. 19 El rei va conversar amb ells. Entre tots, no n’hi havia cap com Daniel, Ananies, Misael i Azaries. Es van quedar, per tant, al servei del rei. 20 En qualsevol qüestió que requerís saviesa o intel·ligència, el rei els trobava deu vegades superiors a tots els endevins i mags que hi havia en el seu reialme.
    21 Daniel es va estar a la cort fins a l’any primer del rei Cir.