Instruccions sobre el santuari i el culte (25-31)

Aportacions dels israelites


    1 El Senyor va parlar a Moisès. Li digué:
    2 —Ordena als israelites que facin una col·lecta a favor meu entre tota la gent de bona voluntat que hi vulgui contribuir. 3 Recolliu or, plata, bronze, 4 llanes tenyides de porpra violeta o vermella, o bé d’escarlata, lli finíssim, pèl de cabra, 5 pells d’ovella tenyides de vermell, pells de dugong, fusta d’acàcia, 6 oli per al canelobre, perfums per a l’oli de la unció santa i per a l’encens aromàtic, 7 pedres d’ònix i altres pedres precioses per a encastar-les a l’efod i al pectoral. 8 Vull que els israelites facin un santuari perquè jo pugui habitar enmig d’ells. 9 El lloc on haig d’habitar i tots els seus objectes sagrats, feu-los en tot igual al model que et mostraré.

L’arca


    10 »Que facin una arca de fusta d’acàcia de cinc pams de llargada per tres d’amplada i tres d’alçada. 11 Recobreix-la d’or pur per dins i per fora i adorna-la amb una motllura d’or tot al voltant. 12 Fes quatre anelles d’or i fixa-les als seus quatre angles inferiors, dues anelles a un costat i dues a l’altre. 13 Fes després unes barres de fusta d’acàcia i recobreix-les d’or, 14 i fes-les passar per dins de les anelles dels costats de l’arca, per a poder-la transportar. 15 Deixa posades les barres dintre les anelles, no les treguis mai. 16 A dins de l’arca, posa-hi el document de l’aliança que jo et donaré.
    17 »Fes-li una coberta del perdó d’or pur, de cinc pams de llargada per tres d’amplada. 18 Fes també dos querubins cisellats en or i posa’n un a cada extrem de la coberta del perdó. 19 Fes que cada querubí miri des d’un extrem de la coberta del perdó. Feu-los als dos extrems. 20 Els querubins estaran l’un enfront de l’altre, amb les cares mirant a la coberta del perdó, i la protegiran amb les dues ales esteses. 21 Col·loca després la coberta del perdó damunt de l’arca, i dintre l’arca posa-hi el document de l’aliança que jo et donaré. 22 Allà et vindré a trobar, i des de la coberta del perdó, entre els dos querubins que hi ha damunt de l’arca que conté el document de l’aliança, et comunicaré totes les ordres destinades als israelites.

La taula dels pans d’ofrena


    23 »Fes també una taula de fusta d’acàcia de quatre pams de llargada per dos d’amplada i tres d’alçada. 24 Recobreix-la d’or pur i adorna-la amb una motllura d’or tot al voltant. 25 A la taula, tot al voltant, posa-hi una vora de quatre dits, amb una motllura d’or. 26 Fes-li quatre anelles d’or i fixa-les als angles, sobre els quatre peus, 27 tocant a la vora superior. Passa les barres per dins de les anelles per a transportar la taula. 28 Fes les barres de fusta d’acàcia i recobreix-les d’or; serviran per a transportar la taula. 29 Fes també d’or pur les plates, els cullers, els gerrets i les tasses per a les libacions de vi. 30 Damunt la taula, posa-hi els pans d’ofrena; que sempre n’hi hagi davant meu.

El canelobre


    31 »Fes també un canelobre d’or pur cisellat. El peu, la tija, els poms, els calzes i les flors, formaran una sola peça. 32 De la tija central, en sortiran sis branques, tres a cada costat. 33 Cada branca tindrà tres poms en forma d’ametlla, amb els calzes i les flors. Així seran les sis branques que sortiran de la tija del canelobre. 34 La tija del canelobre tindrà quatre poms en forma d’ametlla, amb els seus calzes i les seves flors: 35 un calze sota cada parell de les sis branques que surten de la tija del canelobre. 36 Les branques i els calzes formaran una sola peça amb el canelobre, tot ell cisellat en or pur. 37 Fes també set gresols i col·loca’ls dalt del canelobre, perquè facin claror a l’espai que tenen al seu davant. 38 Les seves esmocadores i els seus platets seran d’or pur. 39 Per al canelobre amb tots els seus accessoris, esmerça-hi trenta quilos d’or pur. 40 Mira bé i fes-ho tot igual al model que et mostro aquí a la muntanya.