(98)


El Senyor és rei, els pobles tremolen


    1 El Senyor és rei, els pobles tremolen.
Seu en carrossa de querubins, la terra trontolla.

    2 El Senyor és gran a Sió,
és excels per damunt de tots els pobles.

    3 Que reconeguin el teu nom, gran i terrible:
«Ell és sant.»

    4 Rei potent que estimes la rectitud,
tu has posat els fonaments del dret;
has creat el dret i la justícia
en el poble de Jacob.

    5 Exalceu el Senyor, el nostre Déu,
prosterneu-vos davant l’escambell dels seus peus:
«Ell és sant.»

    6 Moisès i Aaron entre els seus sacerdots,
Samuel entre els qui invocaven el seu nom;
invocaven el Senyor i ell els responia,

    7 els parlava en la columna de núvol.
Ells guardaven l’aliança
i els preceptes que els donava.

    8 Senyor, Déu nostre, tu els responies:
eres per a ells Déu de perdó,
tot i demanar-los comptes de les seves culpes.

    9 Exalceu el Senyor, el nostre Déu,
prosterneu-vos davant la seva santa muntanya:
«És sant el Senyor, el nostre Déu.»