(28)


Doneu al Senyor glòria i poder


    1 Salm. Del recull de David.

Doneu al Senyor, fills de Déu,
doneu al Senyor glòria i poder.

    2 Doneu al Senyor la glòria del seu nom.
Adoreu el Senyor: s’apareix la seva santedat.

    3 La veu del Senyor es fa sentir sobre les aigües:
el Déu majestuós fa esclatar la tempesta,
ve el Senyor sobre les aigües de l’espai.

    4 La veu del Senyor és potent,
la veu del Senyor és majestuosa.

    5 La veu del Senyor estavella els cedres,
estavella el Senyor els cedres del Líban.

    6 Fa saltar el Líban com un vedell,
i el Sirion, com la cria dels braus.

    7 La veu del Senyor fa espurnejar flames de foc,
    8 la veu del Senyor arremolina el desert,
arremolina el Senyor el desert de Cadeix.

    9 La veu del Senyor arremolina l’alzinar
i escorça les boscúries.
I al seu palau tot canta: «Glòria!»

    10 El Senyor té el soli dalt les aigües diluvials,
hi seu el Senyor, rei per sempre.

    11 Que el Senyor faci poderós el seu poble,
que el Senyor beneeixi el seu poble amb la pau.