Contra els governants i els falsos profetes


    1 Jo us dic: Escolteu bé, governants del poble de Jacob,
prohoms de la casa d’Israel!
¿No us pertoca a vosaltres de conèixer el dret?

    2 Doncs només sabeu odiar el bé i estimar el mal:
arrenqueu la pell del cos
i la carn dels ossos.

    3 Però a ningú dels qui devoren la carn del meu poble,
li arrenquen la pell
i li trinxen els ossos
com per tirar-los a l’olla
i bullir la carn en un perol,

    4 a cap d’aquests el Senyor no respondrà
quan cridin auxili.
Són uns criminals,
i ell els amagarà la mirada.

    5 Això diu el Senyor
parlant contra els profetes que desencaminen el meu poble:
«Quan poden fer bones queixalades
proclamen que ve la pau,
però declaren la guerra santa
a qui no els posa res a la boca.»

    6 Ara, doncs, la nit us caurà al damunt:
res de visions!
Us caurà al damunt la fosca:
res d’endevinar!
El sol es pondrà per a aquests profetes:
se’ls enfosquirà el dia!

    7 Els vidents quedaran avergonyits,
els endevins restaran confosos;
tots es taparan la boca,
perquè Déu no respondrà.

    8 Jo, en canvi, gràcies a l’esperit del Senyor,
estic ple de força, de justícia i valentia
per a denunciar a Jacob la seva infidelitat,
el seu pecat als d’Israel.

    9 Escolteu, doncs, això,
governants del poble de Jacob,
prohoms de la casa d’Israel,
vosaltres que abomineu el dret
i torceu tot el que és recte,

    10 que engrandiu Sió a còpia de sang,
i Jerusalem al preu d’injustícies!

    11 Els qui la governen es deixen subornar,
els sacerdots fan pagar els seus oracles,
i els profetes vaticinen per diners;
i encara gosen recolzar-se en el Senyor tot dient:
«¿No és cert que el Senyor és enmig nostre
i no ens caurà al damunt cap desgràcia?»

    12 Justament per culpa vostra
Sió serà un camp llaurat,
Jerusalem, un munt de ruïnes,
i la muntanya del temple, un recinte cobert de matolls.