Pròleg


    1 Paraules d’Amós, ramader de la vila de Tecoa. Dos anys abans del terratrèmol, el Senyor li revelà aquest missatge destinat al regne d’Israel, quan Ozies era rei de Judà i Jeroboam, fill de Jehoaix, era rei d’Israel. 2 Amós va dir:
—El Senyor rugeix des de la muntanya de Sió,
des de Jerusalem fa sentir el seu crit.
Els pasturatges s’eixugaran,
s’assecarà el cim del Carmel.

El Senyor jutja Israel, Judà i els pobles veïns (1,3-2,16)

Contra els arameus


    3 Això diu el Senyor:
«Per tres i fins quatre crims
que Damasc ha comès
no em faré enrere!
Ja que han triturat amb trills de ferro
el territori de Galaad,

    4 incendiaré les muralles d’Hazael,
el foc consumirà els baluards de Benadad.

    5 Esbotzaré els forrellats de Damasc,
exterminaré el qui governa a Bicat-Aven
i el qui té el ceptre de Beteden.
El poble arameu serà deportat a Quir.»
Ho diu el Senyor.

Contra els filisteus


    6 Això diu el Senyor:
«Per tres i fins quatre crims
que Gaza ha comès
no em faré enrere!
Ja que han deportat poblacions senceres
per posar-les en mans dels edomites,

    7 incendiaré les muralles de Gaza,
el foc consumirà els seus baluards.

    8 Exterminaré el qui governa a Asdod
i el qui té el ceptre d’Ascaló;
després giraré la mà contra Ecron
i no quedarà cap filisteu.»
Ho diu el Senyor Déu.

Contra Tir


    9 Això diu el Senyor:
«Per tres i fins quatre crims
que Tir ha comès
no em faré enrere!
Ja que han posat en mans dels edomites
poblacions senceres
i no han mantingut el pacte entre germans,

    10 incendiaré les muralles de Tir,
el foc consumirà els seus baluards.»

Contra els edomites


    11 Això diu el Senyor:
«Per tres i fins quatre crims
que els edomites han comès
no em faré enrere!
Ja que han perseguit, espasa en mà, els seus germans israelites,
destruint així els fills de la pròpia mare;
ja que se’ls menja la rancúnia
i han covat un odi implacable,

    12 incendiaré la ciutat de Teman,
el foc consumirà els baluards de Bosrà.»

Contra els ammonites


    13 Això diu el Senyor:
«Per tres i fins quatre crims
que els ammonites han comès
no em faré enrere!
Ja que han engrandit el seu territori,
esventrant les dones embarassades del territori de Galaad,

    14 incendiaré les muralles de Rabà,
el foc consumirà els seus baluards
als crits de guerra d’un dia de combat,
enmig de l’huracà d’un dia de tempesta.

    15 El seu rei serà deportat,
acompanyat de la seva cort.»
Ho diu el Senyor.