Títol


    1 Paraula del Senyor comunicada a Osees, fill de Beerí, en temps d’Ozies, Jotam, Acaz i Ezequies, reis de Judà, mentre Jeroboam, fill de Jehoaix, era rei d’Israel.

El matrimoni d’Osees


    2 Comencen les paraules del Senyor a Osees. El Senyor li va dir:
—Ves, pren per muller una prostituta
i tingues fills d’una dona així,
perquè aquest país
no fa res més que prostituir-se
i apartar-se de mi, el Senyor.

    3 Osees va prendre per muller Gómer, filla de Diblaim. Ella va quedar embarassada i li va donar un fill. 4 El Senyor va dir a Osees:
—Posa-li per nom Jizreel,
perquè ben aviat
demanaré comptes a la dinastia de Jehú
pels crims de Jizreel.
Deixaré els d’Israel sense reis.

    5 Aquell dia
trencaré els arcs d’Israel
a la vall de Jizreel.

    6 Gómer va quedar embarassada una altra vegada i va tenir una filla. El Senyor digué a Osees:
—Posa-li Lo-Ruhamà (que vol dir “no compadida”):
ja no em compadiré més dels d’Israel
ni els perdonaré.

    7 »Però em compadiré dels de Judà. Jo, el Senyor, el seu Déu, els salvaré, i no necessitaré ni arc ni espasa, ni combats ni cavalls ni cavallers.
    8 Després d’haver deslletat la «No compadida», Gómer va quedar embarassada una altra vegada i va tenir un fill. 9 El Senyor digué a Osees:
—Posa-li Lo-Ammí (que vol dir “no poble meu”):
vosaltres, els d’Israel,
no sereu el meu poble,
i jo no seré res per a vosaltres.