1 El mes setè, Ixmael, fill de Netanià, fill d’Elixamà, que era de nissaga reial i membre de la cort, va anar amb deu homes a Mispà a trobar Guedalià, fill d’Ahicam, i es van asseure a taula plegats. 2 De sobte, Ixmael i els altres deu homes van desembeinar les espases i mataren Guedalià, fill d’Ahicam, fill de Xafan, governador del país, nomenat pel rei de Babilònia. 3 També van matar tots els jueus que hi havia a Mispà al costat de Guedalià i els caldeus que eren allí. Ixmael va matar tots els homes de guerra.
    4 Dos dies després de la mort de Guedalià, i quan ningú encara no en sabia res, 5 es van presentar uns vuitanta homes de Siquem, de Siló i de Samaria, amb la barba afaitada i els vestits esquinçats i amb incisions al cos, que portaven oblacions i encens per oferir-los en el temple del Senyor. 6 Ixmael, fill de Netanià, sortí a rebre’ls des de Mispà tot plorant. Se’ls va acostar i els digué:
—Veniu a veure Guedalià, fill d’Ahicam.

    7 Però quan van ser al mig de la ciutat, Ixmael, fill de Netanià, acompanyat dels seus homes, els va degollar i els tirà a la cisterna. 8 Entre ells n’hi hagué deu que digueren a Ixmael:
—No ens matis, que tenim blat, ordi, oli i mel, amagats pels camps.
Llavors Ixmael es va desdir de matar-los amb els altres.

    9 La cisterna on Ixmael va tirar els cadàvers dels homes que ell havia mort és ara la cisterna de Guedalià. Era la que havia excavat el rei Asà per defensar-se de Baixà, rei d’Israel. Ixmael, fill de Netanià, la va omplir de cadàvers.
    10 A més, Ixmael va fer captius tots els qui quedaven a Mispà: les filles del rei i tots els altres que Nebuzaradan, cap de la guàrdia, havia confiat a Guedalià, fill d’Ahicam. Ixmael, fill de Netanià, se’ls va endur captius al país dels ammonites.
    11 Johanan, fill de Caréah, i els oficials que eren amb ell van ser informats de tot el mal que havia fet Ixmael, fill de Netanià. 12 Llavors van reunir tota la tropa i sortiren per atacar Ixmael, fill de Netanià. El van aconseguir vora la gran bassa de Gabaon.
    13 La gent que era amb Ixmael es va alegrar de veure Johanan, fill de Caréah, i els oficials de l’exèrcit que l’acompanyaven; 14 tots els captius que Ixmael s’enduia de Mispà es passaren a Johanan, fill de Caréah. 15 Ixmael, fill de Netanià, amb vuit homes més, es pogué escapar de Johanan i se’n va anar al país dels ammonites.
    16 Johanan, fill de Caréah, i els oficials de l’exèrcit que l’acompanyaven es van fer càrrec de la gent de Mispà que havien rescatat de les mans d’Ixmael, fill de Netanià, després que aquest havia mort Guedalià, fill d’Ahicam. Hi havia homes de guerra, dones, criatures i funcionaris de la cort. Johanan els havia rescatat a Gabaon. 17 Tots es posaren en camí i van fer una parada al campament de Quimham, prop de Betlem, a punt d’emprendre la marxa cap a Egipte. 18 Fugien, per por dels caldeus, ja que Ixmael, fill de Netanià, havia mort Guedalià, fill d’Ahicam, aquell que el rei de Babilònia havia nomenat governador del país.