Fidelitat dels recabites


    1 Paraula que Jeremies va rebre del Senyor en temps de Joiaquim, fill de Josies, rei de Judà:
    2 —Ves a trobar els recabites, porta’ls a una estança del temple del Senyor i convida’ls a beure vi.
    3 Vaig anar a buscar Jaazanià, fill d’Irmeiahu, fill d’Habassinià, els seus germans i els seus fills i tot el clan dels recabites, 4 i els vaig portar al temple del Senyor, a l’estança dels fills d’Hanan, fill d’Igdaliahu, home de Déu, que era al costat de l’estança de les autoritats del temple i damunt la de Maasseiahu, fill de Xal·lum, custodi de l’entrada. 5 Davant el clan dels recabites vaig treure gerros plens de vi i uns quants gots, i els vaig dir:
—Beveu vi.

    6 Ells van respondre:
—Nosaltres no en bevem, de vi. El nostre pare, Jehonadab, fill de Recab, ens va manar que ni nosaltres ni els nostres fills no beguéssim vi mai de la vida.
7 També ens va dir: “No construïu cases, ni sembreu camps, ni planteu vinyes, ni posseïu res d’això: habiteu en tendes tota la vida. Així viureu molts anys al país on residiu.” 8 Tant nosaltres com les nostres dones i els nostres fills i filles hem obeït en tot el nostre pare Jehonadab, fill de Recab: no bevem vi mai de la vida, 9 ni construïm cases per a habitar-hi, ni posseïm vinyes ni camps ni sembradura; 10 i habitem en tendes per complir escrupolosament tot el que ens va manar Jehonadab, el nostre pare. 11 Només ara que Nabucodonosor, rei de Babilònia, està atacant el país, hem dit: “Entrem a Jerusalem i fugim de l’exèrcit dels caldeus i dels arameus.” Per això ara vivim a Jerusalem.
    12 Llavors el Senyor va comunicar la seva paraula a Jeremies. Li digué:
    13 —Això diu el Senyor de l’univers, Déu d’Israel: Ves a dir a la gent de Judà i als habitants de Jerusalem: “Apreneu la lliçó d’una vegada i feu cas de les meves paraules. Ho dic jo, el Senyor. 14 Vegeu com es compleix l’ordre de Jehonadab, fill de Recab: ell va manar als seus fills que no beguessin vi, i fins avui ells no n’han begut mai, per no desobeir el seu pare. Jo, en canvi, no em canso de parlar-vos cada dia, però vosaltres no feu cas de mi. 15 Us he enviat dia rere dia els meus servents, els profetes, perquè us diguessin: ‘Convertiu-vos del mal camí, milloreu la vostra conducta, no aneu darrere altres déus ni els adoreu, i així podreu continuar habitant al país que us vaig donar a vosaltres i als vostres pares.’ Però vosaltres no n’heu fet cas ni m’heu obeït. 16 Els fills de Jehonadab, fill de Recab, compleixen el que els va manar el seu pare, però aquest poble no fa cas de mi. 17 Ara, doncs, això diu el Senyor, Déu de l’univers, Déu d’Israel: Faré caure sobre Judà i sobre els habitants de Jerusalem totes les desgràcies que els he anunciat, perquè quan els parlava no em van escoltar i quan els cridava no em van respondre.”
    18 En canvi, Jeremies va dir al clan dels recabites:
—Això diu el Senyor de l’univers, Déu d’Israel: A vosaltres que heu obeït el vostre pare, Jehonadab, fill de Recab, que heu observat els seus manaments i heu complert tot el que ell us va manar,
19 això us diu el Senyor de l’univers, Déu d’Israel: “No mancaran mai descendents de Jehonadab, fill de Recab, que visquin a la meva presència.”