Tercera part (56-66)

Ningú no serà exclòs del temple


    1 Això us diu el Senyor:
«Respecteu el que és just, obreu el bé:
la meva salvació és a punt d’arribar,
és a punt de revelar-se la meva justícia.

    2 Feliç l’home que obra així
i s’hi manté ferm,
que no profana el repòs del dissabte
i evita de fer res de mal!»

    3 L’estranger que s’ha unit al Senyor
no ha pas de dir:
«El Senyor m’exclou del seu poble.»
Ni l’eunuc ha de dir:
«No soc més que un arbre sec.»

    4 Això diu el Senyor:
«A l’eunuc que guarda els meus dissabtes,
que cerca de fer la meva voluntat
i es manté fidel a la meva aliança,

    5 manaré que li erigeixin dins els murs del meu temple
una estela que porti inscrit el seu nom.
Això serà per a ell millor que tenir fills i filles.
Serà etern el seu nom,
res no el podrà esborrar.

    6 »I als estrangers que s’han unit a mi, el Senyor,
per adorar-me i estimar el meu nom
i ser els meus servidors,
que guarden el repòs del dissabte
i es mantenen fidels a la meva aliança,

    7 jo els faré entrar a la meva muntanya santa,
i prendran part en les festes dins la meva casa d’oració.
Acceptaré en el meu altar
els seus holocaustos i sacrificis,
perquè el meu temple serà anomenat
“casa d’oració per a tots els pobles”.»

    8 Diu el Senyor Déu,
que ha aplegat els dispersats d’Israel:
«Encara n’afegiré molts d’altres als qui ja he aplegat.»

Els dirigents d’Israel són indignes


    9 Bèsties del camp, animals feréstecs,
veniu a devorar!

    10 Tots els sentinelles d’Israel són cecs,
no s’adonen de res.
Tots són gossos muts, incapaços de bordar:
jeuen, somien, els agrada d’ensopir-se;

    11 però també són gossos afamats
que mai no se sacien.
Aquests són els pastors,
incapaços d’entendre res.
Cadascú va pel seu costat;
miren pel seu profit i prou:

    12 «Veniu, que requisaré vi
i ens podrem emborratxar.
Demà serà com avui,
i molt més que avui, encara!»